WUC måste inte läggas ned

WUC

I december presenterade den nya majoriteten att de tänker spara in på WUC och Virginska. För WUC skulle det betyda att i stort sett hela skolan läggs ned, detsamma verkar gälla Virginska på sikt.

Brist på långsiktighet och underlag

Miljöpartiets ledamot Niklas Persson tycker också att det vore bra om Örebro kommun gjorde en övergripande utredning om gymnasieskolans framtid. Den nya majoriteten har inte presenterat vad man ska spara pengar på istället för att lägga ner Rudbecksskolan. ” - Sveriges Radio P4, Juni 2010

Jag varnade alltså för en hattig politik från majoriteten redan i somras när vi tog beslut om att Rudbecksskolan skulle få vara kvar. Jag lyfte för Gymnasienämnden att det behövs en bred utredning för att hitta en bra och långsiktig lösning för hur vi ska kunna behålla kvaliteten i den kommunala gymnasieskolan. Majoriteten valde att göra en mycket snävare utredning, men som ännu inte presenterats, trots att de nu går fram med nya förslag på nedläggningar och besparingar.

Alla skolor kan få finnas kvar

Jag tror nu precis som när det gällde Rudbecksskolan, att det är möjligt att ha flera lite mindre skolor och att det faktiskt kan vara ett framgångskoncept. Mindre skolor ökar möjligheterna för att elever ska bli sedda och få det stöd de behöver. Många friskolor håller idag ett mindre elevantal och det vore väldigt konstigt om det är något som inte skulle kunna fungera på kommunala skolor.

Jag tror vi kan bevara de flesta av de kommunala skolorna bara vi ställer in oss på att de alla blir något mindre de kommande åren, men de måste som sagt inte vara något negativt. Jag tycker lokalfrågan är något som alla gymnasieskolor måste hjälpas åt med, och inget som ska gå ut över enskilda skolor som fungerar. Varken Rudbeck, WUC eller Virginska.

Miljöpartiet är beredd att diskutera med majoriteten om en långsiktig lösning för den kommunala gymnasieskolan men vi ställer då tre krav:

1) Diskussionen är helt förutsättningslös.

För oss innebär det att processen backas ett steg så att det inte längre föreligger något förslag att gå ur WUC och Virginska. 

2) En ny bred utredning initieras.

I utredningen ska alla aspekter av gymnasieskolans framtid tittas på.

3) Ärendet om att gå ur WUC och Virginska stryks från februarinämnden.

Den nya förutsättningslösa diskussionen får ta den tid den behöver i takt med att en ny utredning tar lite längre tid. 


Vi kan skapa framtidens skola i Örebro!

För snart ett år sedan skrev jag följande på min blogg:

"Framtidens Gymnasieskola
Det är en skola där elever och lärare har mer att säga till om. En skola som tar tillvara på lärarnas kompetens och erfarenhet för att skapa en mer pedagogisk skola samt elevernas tankar och ideer för att skapa en skola som är trivsam och demokratisk.

Det finns ett unikt tillfälle här och nu, med engagerade lärare och elever som vill skapa en skola som passar just dem, att skapa framtidens skola här i Örebro."

Jag tror det här är viktigt för att den kommunala skolan ska klara sig bra i framtiden. Det måste få vara nog med att måla upp mörka scenarion och att endast driva en besparingspolitik. Genom att engagera och prata med lärare och elever kan vi hitta lösningar för en ännu bättre kommunal gymnasieskola. Idag framstår det som ett enda stort kaos men vi kan förändra bilden genom att vi förändrar skolan tillsammans -  politiker, lärare och elever.


Andra om WUC: Fredrik Persson(MP) - Dialog med oppositionen? | Staffan Werme(FP) - WUC igen | John Johansson - Vad WUC behöver nu är inte oppositionens lögner och tjuvnyp | Murad Artin (V) - NA Debatt: Så kan WUC räddas | Kent Persson(M) - Dialog eller Monolog?

Media: NA1 | NA2 | NA3 | NA4 | SR | SR2

Lämna en kommentar