Vad teckenspråk kan ge mänskligheten

Vad teckenspråk kan ge till mänskligheten?

Under en föreläsning den 10 mars talade ordförande för World Federation of Deaf; Markku Jokkinen kring teckenspråkets möjliga bidrag till samhället. Markku gästade Musikhögskolan på Örebro Universitet i samband med Örebro kommuns utropat sig som Europas teckenspråkiga huvudstad och samma vecka arrangerat en teckenspråkskonferens.

Inledningsvis talade han kring FNs arbete med att fastställa teckenspråk som ett fullvärdigt språk och även ge status som minoritetsspråk genom olika konventioner. Han nämnde hur talspråk och teckenspråk historiskt sett varit skilt åt och behandlats olika. Teckenspråk ansågs mer som en form av stöd medan talade språk sågs som ett mer utförligt och nyansrikt. Till sist kom man inom FN-systemet fram till att teckenspråket var än större och tillräckligt utförligt för att anses som ett fullvärdigt språk. Därmed finns ingen åtskillnad på talade språk och teckenspråk, språk som språk sade man.

Forskning av hjärnans uppbyggnad och funktion stödjer detta då forskare inte har lyckats hitta någon skillnad på hjärnfunktioner mellan teckenspråkiga och hörande. Hjärnan har olika beståndsdelar med olika funktioner främst brukar man sammanfatta med en del för rörelser och en för språk. Trots att Teckenspråk till stor del består av rörelser så behandlas själva språket i samma halva som för hörande.

Alla använder visuellt mer än audiotivt.

Marrku talade om forskning som visat att den kommunikation som hörande använder sig av består till 70 procent kroppspråk. "Men det är ju teckenspråk!"- utbrast han. Även om det inte är rafinerat finns tendenserna där, frågan är bara varför hörande barn inte får lära sig mer om det egna kroppspråket och om teckenspråk.

Han menar på att grunderna finns hos alla, att det är något som bara behöver vårdas. Att dela med sig av teckenspråket är det främsta som teckenspråkiga kan dela med sig av till samhället.

Teckenspråket kan utrota krig.

Markku menade på att en fantastisk sak som teckenspråket kan ge mänskligheten är en global identitet. Det må finnas nationer och nationella identiter, men för teckenspråkiga är identiteten närmast global. Teckenspråket är visserligen unikt och utformat i olika länder, dock finns det mycket som är universiellt då språket är visuellt baserat. Om vi människor minskade tröskeln för att kommunicera och att förstå varandra skulle krig förmodligen inte förekomma.

Att lyssna till Markku var otroligt lärorikt och inspirerande, hans ingångspunkt var att berätta vad teckenspråkiga kan dela med sig av istället för att på något sätt måla upp att de låg i skuld till hörande. Bilden hos vissa är att den teckenspråkiga minoriteten på något vis står i skuld till den hörande världen som påstås vara de som byggt samhället. Genom att fokusera på teckenspråket som en värdefull gåva, som ett sätt att tillföra kreativitet, utveckling och identitet till samhället, förkastas ideerna om en kollektiv skuld.

Markku är ett starkt språkrör för dövrörelsen och han gör tydligt att döva på intet sätt är beroende av hörande, det kan dock tänkas att teckenspråkiga gärna delar med sig av sitt språk och att det är en viktig anledning till interaktionen med hörande. De är en del av samhället för att de vill tillföra.

Mina egna reflektioner stödjer detta, det är jag som är inbjuden att ta del av något stort när jag får lära mig teckenspråk. Det är jag som känner skuld när jag ser hur samhället strukturellt stänger ute de som försöker tillföra fler nyanser.

Teckenspråkiga ska inte behöva känna sig tacksamma, det är övriga samhället som ska känna sig tacksamma mot dem som vill ge oss teckenspråk.

Förövrigt borde ni kolla in WeSign och Spread the sign

Lämna en kommentar