Tydlighet ger bäst förutsättningar för tillgänglighet

Jonas Eriksson bloggar idag om Arbete med att öka tillgänglighet raseras.

Att Programnämnd Samhällesbyggnad i Örebro kommun riskerar att ändra en formuleringen som den eniga Byggnadsnämnden antagit vad gäller kvalitetskrav för uteserveringar.

Det vore väldigt olyckligt om luddiga formuleringar får företrädde framför tydliga krav på tillgänglighet. Det ska vara lätt att veta vad som gäller, och det som gäller borde vara att Örebro ska vara en tillgänglig stad!

Lämna en kommentar