Tillgänglighet är för vissa något tramsigt.

I Örebro rasar just nu något slags krig för krögarnas rättigheter. NA rapporterar att hela fyra resturanger känner sig dåligt behandlade av kommunen. Det hela blir inte bättre av att en ledarskribent hittar på en fyndig rubrik mest för att utan substans kunna klaga på myndigheter och en lokal kulturskribent rasar och visar sin totala oförståelse för vikten av tillgänglighet. Sen har vi en landstingsmoderat som gör utspel och lovar att riva upp de elaka reglerna.

Bakgrunden ligger i det så kallade kvalitetsprogram som Örebro kommun fastställt när det gäller uteserveringar. Där har målet att staden ska vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning gått före krögarnas vilja att få ha uppbyggnader.

Inledningsvis vill jag skriva att jag hoppas att ingen på allvar tror att vi bara har fyra krögare i denna stad. De är betydligt fler. Men alla andra är nöjda med samma regler för alla. Sen finns det tydligen de som inte vill följa de regler som alla andra måste gå efter. Allt handlar alltså om att vissa skriker högre än andra.

Bästa inlägget i debatten kommer förmodligen från Stina Storm, vd, för City Örebro som är ett samarbete där många krögare är representerade:

Från början var vi emot förbudet av mattor eller trägolv. Men nu finns reglerna som de flesta krögare följer. De har bett oss agera. Det ska inte vara så att vissa kör sitt eget race för att de känner en politiker eller hävdar att de inte känner till reglerna

Jag vill också skriva några ord om det som NA tog upp i sin artikel:

Även uteserveringen på Stortorget, som Satin och G & M Restaurang har, bryter mot reglerna enligt kommunen eftersom de har möbler som är felaktiga. På kommunen man har lämnat över alla handlingar till polisen, som ska göra en prövning.

Här får jag kanske ta lite ansvar eftersom jag sitter i byggnadsnämnden. För mig är det här inte konstigt alls, i sin ansökan till byggnadsnämnden sökte de för en uteservering med bord och stolar, vilket är okej ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det som de sedan ställde ut på torget var långbänkar. Uteserveringar med långbänkar är långt mindre tillgängliga än de med stolar som enkelt kan möbleras om. Viktigast av allt är kanske att krögarna i framtiden söker tillstånd för det de vill ha tillstånd för. Att tjata på politiker eller springa till media bör inte vara en lösning på att strunta i att följa reglerna som finns eller de tillstånd en sökt och sen fått.

Att ärendet lämnats till polisen är heller inget konstigt. Skulle det gå en vända till i nämnden med vitesförelägande skulle det förmodligen ärende inte vara klart förens till nästa sommar. Lagen säger faktiskt att Sverige redan i år, 2010, ska vara fullt tillgängligt. Det får inte bara vara ord.

Nu vill jag återkomma till landstingsmoderaten, Kent Persson. Han vill alltså riva upp reglerna fastän han sitter i landstinget. Han må ställa upp i valet till kommunfullmäktige i september men en förändring kommer alltså inte denna sommar. Det är lätt att populistiskt lova saker men svårare att genomföra, särskilt om en inte ens sitter i rätt fullmäktige.

Han skriver även:

Jag tycker till exempel, till skillnad mot beslut som är tagna idag, att uteserveringar gärna få vara byggda i trä. Det skapar ordentliga och snygga uteserveringar i mitt tycke. Alla tycker inte så och det kan jag förvisso ha respekt för. Men väl byggda uteserveringar skapar också möjlighet för alla att kunna ta del av serveringarna utbud. Tillgängligheten ökar för funktionshindrade med väl byggda serveringar och så ska det ju vara.

Han har alltså respekt för att vissa tycker tillgänglighet är viktigare än snygga uteserveringar, det är ju fint. Men det känns lite dumt att han hävdar att uppbyggda uteserveringar ökar tillgängligheten. Han skulle nog behöva prova på att vara synskadad eller sitta i rullstol.

Att göra uppbyggnader tillgänglighetsanpassade är långt mer komplicerat än att helt enkelt bara strunta i att bygga upp. Förmodligen kommer regler kring "anpassade" uppbyggnader att vara mycket hårdare än de som finns idag och som krögarna klagar på. Ibland är den lätta lösningen den rätta lösningen. Ha serveringarna på marken så att staden blir till för alla.

Att få ett helhetsgrepp för vad som gäller uteserveringar är viktigt. Fasader bör hållas fria så att det blir lättare för synskadade att orientera sig. Gångare och människor med funktionsnedsättning bör inte tvingas ut i vägen för att lämna plats till en uteservering.

Under förra turen kring krogarna när det gällde öppettider så var det många som ansåg att människor kanske inte ska bo i centrum om de inte tål eller orkar med lite liv. Men kanske ska vi vända på det. Kanske ska inte krogarna och uteserveringarna ligga på platser där det helt enkelt inte funkar. Finns det ingen plats för en uteservering som lever upp till målen med tillgänglighet så kanske tillstånd inte ska ges. Det är ingen mänsklig rättighet för krögare att få ha en uteservering, däremot är det lag på att Sverige ska vara tillgängligt.

När det gäller mattorna så är jag faktiskt inte helt med i matchen. Det är nog värt att erkänna. Det jag har hört är argument som att de är lätta att snubbla på, men inte mer än så. Men om Byggnadsnämndens förvaltningen anser att det strider mot tillståndet och mot kavlitetsprogrammet så finns det förmodligen mer att gå på än så. Men det ska jag komma tillbaka om.

Däremot känner jag stor trygghet i att kavlitetsprogrammet är riktigt bra och det är nödvändigt för en modern och tillgänglig stad. Låt oss återigen påminna oss om att det endast är tre av Örebro stads samtliga krögare som har problem med mattor. Kanske är problemet inte så stort som hur högt de skriker.

Kommentarer till inlägget

  1. John Johansson skrev den 14 juni 2010 kl. 23.14: Gravatar

    Hej Niclas!

    Kul att hitta din blogg! Lysande skrivet! Men en rättelse: Kent Persson SITTER i kommunfullmäktige idag. Han har alltså i högsta grad inflytande över de regler han kallar tramsiga! Men han skiter i att göra något åt dem - han bara bloggar om dem!

    //John Johansson, S i Örebro

Lämna en kommentar