Taxinota och bidrag utan förening

Sökt länsbidrag utan att ha någon styrelse

Nu har det blivit klart med hur landstingsbidragen ska fördelas till de politiska ungdomsförbunden i Örebro Län. Det var minst sagt en förvåning att Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) sökt bidrag. Ingen har hört talas om att de finns i länet och när jag grävde djupare så visade det sig att de sökt bidrag utan att styrka att de vare sig har en förening eller verksamhet i länet.

Jag tycker att man ska vara uppmärksam i övriga landet för att se om de otillbörligen tilldelats bidrag trots att de saknar lokal verksamet. Vi vet ju att Sverigedemokraterna är ganska bra på att skyffla pengar uppåt i organisationen, kanske är det något som gäller även i SDU.


Vill ha ersättning för raxiresa till kommunfullmäktige

Efter måndagens sammanträde med kommunfullmäktige i Örebro ska en sverigedemokratisk ledamot sökt ersättning för taxiresa till mötet. Trots att det inte finns något sådant fält på arvodeslistan försökte den aktuella ledamoten att skriv dit begäran om reseersättning med taxi. Jag är ledsen att säga det men sånt får man stå för själv. 


Så det här med att försöka klämma ut extra pengar som man inte har rätt till verkar vara något som man är bra på inom den rasistiska rörelsen. Tja, hårdare tag mot bidragsfuskare kanske inte är helt fel.

Lämna en kommentar