Batongliberal får leda barnrättsarbete

Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson har valts till ny ordförande för Barnrättsakademin som är en del av Örebro Universitet. Barnrättsakademins huvudsakliga syfte är att stärka kännedomen kring barns rättigheter bland beslutsfattare och andra som jobbar med något som rör barn.

Jag vill bara påpeka att det här kan bli otroligt fel, han må vara kompetent på andra sätt men han kan inte barns rättigheter.  

Stod bakom förslaget om drogtest av barn

För ett halvår stod Johan Pehrson i fronten för det kontroversiella lagförslaget om drogtest av barn under 15, som fick hård kritik från lagrådet. En bra sammanfattning varför lagförslaget är ett problem förklarar min vän Jakob Lundgren (mp) på sin blogg.

Lagrådet ansåg bland annat lagen vara starkt integritetskränkande och av den anledningen kändes det viktigt att ta fram just barnkonventionen. (Vilket är ett av de främsta verktygen för barnrättsakademin)

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv.

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Vill införa utegångsförbud mot stökiga barn

Johan Pehrson är även mannen bakom förslaget om att socialtjänst ska få rätt att införa tvångsåtgärder mot barn såsom utegångsförbud

Barn under 15 år ska kunna bli dömd i domstol

Johan Pehrson och Folkpartiets arbetsgrupp i rättspolitiska frågor vill även ändra lagen så att barn under 15 ska kunna ställas inför domstol.

Kamp för att låta allvarligt sjuk flicka stanna var fel

En allvarligt sjuk flicka i Örebro skulle utvisas gick flera lokalpolitiker ut och protesterade mot migrationsverkets beslut. Johan Pehrson ansåg att detta var fel och undergräver rättsstaten


Jag tycker att det finns ett problem att en batong-liberal så som Pehrson, som helt verkar sakna ett barnrättsperspektiv, ska leda en så viktig aktör i arbetet för att garantera barns rätt och inflytande. Den viktigaste frågan är kanske ens om Pehrson har öppnat och läst barnkonventionen.

Eftersom Barnakademins syfte är att sprida kunskap om barns rättigheter till beslutsfattare, och han själv är en sådan men saknar sådana, borde kanske hans första gärning vara att få sig en utbildning.

Jag håller med Björklund

..att det behövs fler vuxna i skolan som inte är lärare. 

Men jag skriver inte under på att "föräldrar till stökiga elever ska tvingas sitta med på lektioner".

Sedan länge har jag haft uppfattningen att det behövs fler vuxna i skolan som inte betygssätter elever. Folkpartiets partiledare Jan Björklund verkar också se behovet men hittar på helt orimliga politiska förslag. Det som behövs i skolan är fler vuxna förebilder som inte bedömer elever. Att ha en dit tvingad förälder är knappast något som kommer hjälpa någon.


Det som behövs är fler fritidspedagoger, en utökad skolhälsovård som på riktigt är en resurs för elever, vilket varit en stor brist i svenska skolan sedan 90-talskrisen då det drogs ner enormt på skolan. Björklund låtsas som detta inte alls påverkat skolan och eleverna, utan att det är elever som vill spela allan. (tror en numera säger "cool"). Lite credd ska han förstås ha för att nu äntligen lovat satsningar på skolhälsovården. Forskning visar att unga i Sverige mår otroligt dåligt och det är något politiken måste ta på allvar.


Björklund säger även "Man kan faktiskt inte avsäga sig sitt föräldraansvar" men han har effektiv lyckas avsäga skolan sitt ansvar för att hjälpa elever under mandatperioden som gått. Vad skolan har för ansvar gentemot eleven är inget som björklund pratar om, istället pratar han om elevens ansvar, och nu föräldrarnas. 

Det är dags att modernisera svensk skolpolitik. Vi behöver en skolpolitik som ser eleverna som kunniga individer som behöver stöd från vuxna för att utveckla sitt lärande. Detta istället för en skolpolitik som svartmålar unga som okunniga och jobbiga elever som gör livet svårt för lärare.


Sverige behöver en skolpolitik som satsar på att ge eleverna mer att säga till om genom att utöka elevdemokratin, för att ge eleverna rätt som viktiga aktörer i skolan, inte endast rollen som passiva mottagare av kunskap. Det är viktigt att barn och unga får vara med och ha inflytande över sin egen situation, även skolan!


Lärartätheten är det riktiga problemet och det är dags att vi gör upp med det stora problemet som skolan ärvt från 90-tals krisen. Jag är övertygad om att stora elevgrupper och få lärare är ett större problem än mobiler i skolan eller att människor har slöja eller burka. 

Jag vill se en skolpolitik som tar tag i de riktiga problemen.

 

PS. Björklund har ju i förra veckan gått ut och lanserat sin ide om att skolk ska in i betyget. Men han lyckas inte förklara varför skolk ska finnas med i just betyget. Kuniri skriver en mycket bra analys om detta och Björklunds retorik i övrigt.