Batongliberal får leda barnrättsarbete

Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson har valts till ny ordförande för Barnrättsakademin som är en del av Örebro Universitet. Barnrättsakademins huvudsakliga syfte är att stärka kännedomen kring barns rättigheter bland beslutsfattare och andra som jobbar med något som rör barn.

Jag vill bara påpeka att det här kan bli otroligt fel, han må vara kompetent på andra sätt men han kan inte barns rättigheter.  

Stod bakom förslaget om drogtest av barn

För ett halvår stod Johan Pehrson i fronten för det kontroversiella lagförslaget om drogtest av barn under 15, som fick hård kritik från lagrådet. En bra sammanfattning varför lagförslaget är ett problem förklarar min vän Jakob Lundgren (mp) på sin blogg.

Lagrådet ansåg bland annat lagen vara starkt integritetskränkande och av den anledningen kändes det viktigt att ta fram just barnkonventionen. (Vilket är ett av de främsta verktygen för barnrättsakademin)

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv.

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Vill införa utegångsförbud mot stökiga barn

Johan Pehrson är även mannen bakom förslaget om att socialtjänst ska få rätt att införa tvångsåtgärder mot barn såsom utegångsförbud

Barn under 15 år ska kunna bli dömd i domstol

Johan Pehrson och Folkpartiets arbetsgrupp i rättspolitiska frågor vill även ändra lagen så att barn under 15 ska kunna ställas inför domstol.

Kamp för att låta allvarligt sjuk flicka stanna var fel

En allvarligt sjuk flicka i Örebro skulle utvisas gick flera lokalpolitiker ut och protesterade mot migrationsverkets beslut. Johan Pehrson ansåg att detta var fel och undergräver rättsstaten


Jag tycker att det finns ett problem att en batong-liberal så som Pehrson, som helt verkar sakna ett barnrättsperspektiv, ska leda en så viktig aktör i arbetet för att garantera barns rätt och inflytande. Den viktigaste frågan är kanske ens om Pehrson har öppnat och läst barnkonventionen.

Eftersom Barnakademins syfte är att sprida kunskap om barns rättigheter till beslutsfattare, och han själv är en sådan men saknar sådana, borde kanske hans första gärning vara att få sig en utbildning.

Låt Rim stanna!

Foto: Kicki Nilsson
Foto: Kicki Nilsson

I Lördags hölls i Örebro en stödmanifestation för Rim som är 2,5 år gammal och dödssjuk som riskerar utvisning till Libanon

Jag var där för Grön Ungdoms räkning och sa några väl valda ord, här nedan kan ni läsa mitt tal som jag läste upp. 

Jag valde att gå ifrån mitt manus på några punkter för att tona ned en del kritik. Jag har valt att ha med dessa delar här på bloggen då jag känner att det är viktig kritik som jag lättare kan argumentera för här på bloggen.

Anklagelser har redan börjat om att göra Rims fall till politik men jag är inte så rädd för detta. Det är oerhört lätt att vara för en dödssjuk liten flicka, men svårare att vara emot de strukturer och lagar som sätter människor i situationer likt Rims. Kritik av lagstiftning och av de som stiftar lagarna är på sin plats, hur ska vi annars få en förändring så att inte fler drabbas.

 

Hej alla ni som kommit hit!
Jag vill börja med att säga att jag är oerhört stolt över stödgruppen som anordnat manifestationen. Tack, att ni har haft modet som alla vi andra hoppas att någon annan alltid har, att säga att det här inte håller. Ni har uppmärksammat oss andra på hur galen vår migrationspolitik blivit. Hur trångsynt migrationsverket och migrationsdomstolarna blivit i sina bedömningar och hur barnkonventionen ständigt åsidosätts.

Men kanske är det inte så förvånande när vi har en migrationsminister som försvarar utvisingar av halva familjer och andra fall som liknar Rims med att barnkonventionen faktiskt inte är en lag.
Vad säger ni, kanske är det då dags för att göra det? Rädda Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen,
UNICEF, jag själv och många andra kämpar för detta ska bli verklighet. Låt valet i september bli ett val för att göra barnkonventionen till lag. Låt det vara ett krav när ni går och röstar. Barn kan inte hävda sin rätt, och det är därför vi alla är så viktiga.

För barnkonventionen är tydlig. “Barnets bästa skall komma i främsta rummet” Det är en av konventionens huvudprinciper som Sverige lovat att all myndighetsutövning ska grundas i. Hur en utvisning skulle vara för Rims bästa har jag väldigt svårt att se. Det är tydligt att det finns en stor bristande respekt för barns rättigheter.

Senast för några veckor sedan i Almedalen lyssnade jag till hur migrationsminister Tobias Billström menade på att det är viktigt att människor utvisas till länder med dåligt mottagande, just för att visa på att länderna är dåliga i sitt mottagande.

Billström pratar om att det finns en viktig logik i att som han säger bota sjukdomen och inte bara lindra symptomen när det gäller länders dåliga mottagande. Sjukdom och symptom är olyckliga liknelser, särskilt då migrationsverket varit oförmögna att väga in just det här med sjukdom och symptom i Rims fall.

Med andra ord går Billströms och alliansens politik idag ut på att skicka människor att lida för att politiker sedan ska kunna kritisera landet vi skickat dem till. Han säger hans politik är logisk, men kanske då lite väl logisk och rationell och inte så solidarisk eller human. Vilket för mig är konstigt då en migrationspolitik som är logisk också är human.

För mig är det självklart att Sverige ska stå för möjligheter - inte murar!
Därför säger jag; Låt Rim och hennes familj stanna!

Men med en så orättvis och trångsynt lagstiftning som vi hur idag kommer vi samlas här betydligt fler gånger om ingen förändring sker.
Därför vill jag och Miljöpartiet kämpa för en humanisering av migrationspolitiken och ny flyktingamnesti likt den som genomfördes 2005 som lät hundratals barnfamiljer som levt gömda rätten att stanna här.
Jag vet att vi har plats, i Sverige och i våra hjärtan.Glöm inte att kolla in http://stodrim.blogspot.com/ och lämna gärna er underskrift.