Spara in på politikerlöner istället på antalet politiker, Werme!

NA rapporterar idag att kommunstyrelsens ordförande i Örebro Staffan Werme(fp) vill minska antalet fritidspolitiker:

"Jag har varit ute i nämnderna och tittat på verksamheten. Det känns som att den största aktiviteten är informativ och inte beslutsfattande. På det sättet blir politikerna för mycket tjänstemän i stället för politiska ideologer. Dessutom finns det väldigt mycket administrativ verksamhet kring alla nämnder som man skulle kunna skära ned på, säger Werme (FP)." 

Jag tycker det är en tråkig utveckling som vi går mot om det ska bli färre personer som bestämmer allt mer i kommunen. 

Anledningen till att nämnderna inte tar så mycket beslut kan ju vara för att så mycket beslut tas i kommunstyrelsen. Men om ledamöterna där vågade släppa på lite makt så kanske situationen skulle se annorlunda ut.

Jag tror på ett samhälle där vi alla är med och bidrar. Fritidspolitiker tror jag är en viktig del i att sprida på makten och inflytandet. Helst skulle jag vilja se fler Lokala folkomröstningar och medborgarråd av olika slag för att säkerställa invånarnas inflytande. Det vore en väldigt negativ utveckling att stoppa sådana förslag som går ut på att sprida makten till fler människor. Förslag som Wermes tror jag inte skulle tjäna Örebro väl alls.


Om det är pengar som Werme vill tjäna in på att sparka fritidspolitiker, så kanske han först ska ta en titt på lönerna som kommunalråd och ordförande i nämnder får. Där finns nog minsan en hel del att tjäna in. Vill han då inte längre vara kommunalråd om lönen sänks finns det nog många som kan ta över.

Jag vill verka för att vi sprider makten till invånarna genom fler folkomröstningar, genom refrensgrupper till nämnder och medborgarråd.

Jag vill sänka politikernas löner så att avståndet mellan medborgare och förtroendevalda inte blir för stort. Antalet politiker bör även öka, men alla invånare ska ha rätt till inflytande!


Den här politiken vi sett på senare tid som går ut på att inte bedriva politik, utan att mest inte göra någonting alls är farlig. I tider när politiken måste ta ett ansvar för att ställa om Sverige, satsa på kollektivtrafik och på hållbar samhällsbyggnad är det inte läge att ajournera sig från ansvar. 


Det kanske låter bra att säga att det är medborgarna själva som ska ta beslut och inte politiker, men när medborgarna förväntar sig att politiker tar ansvar för framtiden och göra det som krävs för att vi som samhälle ska klara klimatkrisen så kanske det är dags att växla upp!

Staffan Wermes blogg

Lämna en kommentar