SKL vill se en nationell samordning av biblioteken

Om ungefär en månad inleds Miljöpartiet de gröna sin kongress, bland annat kommer kongressen ta ställning till en motion om att skapa ett nationellt e-bibliotek som jag skrivit tillsammans med Jakob Lundgren.

En ny rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som släppts i dagarna kommer till slutsatsen att det behövs en aktör som samordnar läns- och folkbibliotekens utvecklingsfrågor exempelvis när det gäller nya e-tjänster.

KB (Kungliga Biblioteket) pekas ut som en viktig aktör i denna rapport:
SKL:s studie visar att KB bland annat bör stödja läns- och folkbiblioteken genom att utveckla och ansvara för en nationell databas över alla böcker och utveckla e-tjänster för e-lån.
Detta är i princip vad vi efterfrågat i vår motion, men vi vill gärna utöver detta se att även film och musik kan samordnas och bli en del av verksamlingen.

Det är kul att driva nytänkande och verklighetsförankrad politik!

Lämna en kommentar