Presentation till kommunfullmäktigelistan

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Örebro för Miljöpartiet de gröna och är namn #5 på partiets lista. Här kan du läsa min presentation inför det interna provvalet.

Namn: Niclas Persson
Ålder: 20 (21 till valet)
Sysselsättning: Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro Folkhögskola

Har du förtroendeuppdrag idag i kommunen (om ja, vilka?), eller är du grön på det här?
Har nyligen blivit invald som ersättare i byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Har tidigare varit medlem i Miljöpartiet och Grön Ungdom i Göteborg men är uppväxt i Örebro län (Degerfors/Karlskoga) och gått gymnasiet i Örebro för några år sedan. För att snabbt förklara varför jag valt Örebro framför Göteborg så är det lite på grund av att få känslan att komma hemåt och dels för att det är en så bra stad!

Vilka uppdrag är du främst intresserad av under nästa mandatperiod?
Har ännu inte bestämt vilken nämnd som är mest lockande. Skolfrågor och kultur är några saker som alltid har intresserat mig, även tillgänglighetsarbete är viktigt för mig. Men är redo att ta mig an nya utmaningar och få en anledning att sätta mig in i nya frågor och driva nyanserad och grön politik. Står till förfogande där det behövs lite nya krafter!

Tre frågor du skulle vilja fördjupa dig i under nästa mandatperiod:

 • Demokratisering med särskilt fokus på barn och ungas inflytande
  Det behövs en demokratisering inom kommunen och samhället i stort. Vi måste utveckla våra demokratiska forum till att bli forum för deltagande demokrati där medborgare ges ett större förtroende och inflytande över sina egna liv. Detta genom folkomröstningar, medborgarforum, lokala forum mm.

  Jag vill särskilt se att Barn och Ungas åsikter blir hörda och respekterade i högre grad. Jag vill utveckla forum för inflytande såsom ungdomsråd/ungdomsfullmäktige, lokala skolstyrelser med elevmajoritet, stödja elevråd samt kämpa för kommunalrösträtt vid 16 år.
 • Tillgänglighetsarbete
  Vill kämpa för att den lokala demokratin ska bli mer tillgänglig. Då Örebro är de dövas huvudstad i Sverige behöver vi ta ett större ansvar för att leva upp till förväntningarna på tillgänglighet. Jag skulle vilja fokusera särskilt på de teckenspråkiga invånarna och driva politik för att garantera dem inflytande i kommunen. Bland annat se till att KF mötena teckenspråkstolkas på plats och i webb-tv, utan föranmälning.
 • Grön omställning
  I Örebro måste den gröna omställningen fortsätta, vi får inte nöja oss. Jag vill jobba för att få bort ännu fler bilar från centrum och göra satsningar för att underlätta för de som går och cyklar. Jag vill vara med och ta fram innovativa sätt att få en hållbar stad där människor och inte bilar sätts i centrum. Jag vill vara med och driva igenom förändringar som Örebro till en Grönare stad.

Vilken är din främsta sysselsättning utanför politiken?
Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro folkhögskola. Utöver det är jag ideellt aktiv i en rad idéburna organisationer såsom Rädda Barnen, Ungdom mot rasism mfl. Är tillsammans med Torun Richert språkrör för Grön Ungdom Örebro. (Är numera sammankallande i Grön Ungdom Örebros styrelse)

Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med till en kommunfullmäktigegrupp?
Har inte nödvändigtvis massa kunskaper eller erfarenheter kring hur politik drivs i praktiken men däremot har jag helt säkert ett värdefullt perspektiv som jag kan bidra med. Jag är en ganska ung person med en bakgrund i elevråds- och barnrättsrörelsen. Jag ser mig själv som en idealist som kämpar för ett grönare samhälle, där barns bästa sätts i centrum och där människor får påverka sin vardag.
Hur mycket (i % räknat) vore optimalt för dig att arbeta politiskt efter valet?
Jag vill vara med och driva den gröna omställningen och är beredd att jobba 100% som kommunalråd om jag får förtroendet. Även om jag inte är lika erfarenhet som andra möjliga kandidater då jag fortfarande har mycket att lära ser jag mig själv som ett säkert kort. Jag är villig att lägga min tid på att djupdyka för att lära mig det som krävs för attkunna representera en stor del av vår väljarbas.
Som fritidspolitiker i KF och i nämnd(er) tänker jag mig omkring 30% som rimligt och möjligtvis mer beroende på hur situationen ser ut inom politik och studier.

Behöver du kompetensutveckling inom något särskilt innan du tar på dig ett uppdrag?
Jag vill sätta mig in mer i KF och skulle vilja delta på beredningsmöten för att se och höra hur det kan se ut. Jag skulle vilja se en studiecirkel/kurser som fokuserar på framförande, skriva motioner och enskilda frågor etc.

Finns det några hinder som vi andra kan hjälpa till med (t.ex. funktions-)?
Jag är laktosintolerant, men inget jag ser som ett särskilt stort hinder.
Däremot är jag en vit, ung, man som ofta är särskilt prioriterad i samhället vilket jag ibland upplever som ett hinder att föreställa mig hur andras situation ser ut. Därför vill jag gärna se att människor runtomkring mig delar med sig av sina unika perspektiv:)

Något annat du vill berätta om dig själv?
Jag vill sätta mig in i politiken för att kunna representera vår yngre väljarbas. Jag är övertygad om att jag har det som krävs för att göra det på ett bra sätt. Jag vill nyansera politiken och visa vilken kraft vi gröna är och att unga också kan och får plats.

Ange gärna en kontaktuppgift ifall medlemmarna vill ställa någon fråga:

Mail: mail@niclaspersson.mp
niclas.persson@mp.se
Telefon: 073-8417263

Lämna en kommentar