Låt Rudbeck bli en kommunal friskola!

Efter samtal med elever och lärare på Rudbeck är jag övertygad om att de skulle göra ett fantastiskt jobb att driva Rudbeckskolan som en egen skola. Som en kommunal friskola.

Det finns ett stort engagemang och driv hos lärarna och inte tala om det hos elevrådet. Det vore helt klart en vinst för kommunen att tillvarata detta driv och engagemang från iderika och kompetenta lärare.

Det finns nu en chans att skapa Örebros bästa gymnasieskola, framtidens skola på riktigt. En skola där elever och lärare har inflytande och tar gemensamt ansvar.

Varför kommunal friskola?

Den kanske viktigaste vinsten är just att skolan drivs av en lokal skolstyrelse där lärare och elever ingår. Det blir en mer demokratisk skola som drivs av de som känner till verksamheten och vet vad framtiden kräver samt hur man skapar en riktigt bra skola!

En annan vinst är att skolan då skulle likna en sk intraprenad eller resultatenhet som det ofta pratas om inom Örebro kommun. Det skulle vara en skolenhet som ekonomiskt är självbärande och efter eget omdöme med dialog mellan lärare och elever kan avgöra ekonomiska prioriteringar.

Jag är övertygad om att skolan skulle vara extra måna om att klara ekonomin eftersom så mycket står på spel med fussionen/assimilationen/nedläggningen.

Men Rudbeck finns inte, nu finns bara KaRU!

Idag ingår Rudbeckskolan visserligen i skolenheten KaRU tillsammans med Karrolinska skolan. De ses som en skola fast på två olika skolor. Tanken är att de ska flytta ihop till att bli en.

Men det finns brist på plats på Karrolisnka skolan. Varken elever eller lärare får riktigt plats. Lektionssalar och matsal är full och det krävs stora investeringar för att få plats. Samtidigt som det finns tillgång på bra lokaler där Rudbeckskolan alltid funnits. Och en sammanlagning vore problematiskt ur andra synvinklar.

Dels finns ingen beredskap på ett ökat elevantal. Skolan har svårt att växa för att ta emot nya elever  de närmsta åren, i framtiden när elevkullarna växer igen, och om en friskola skulle gå omkull.

Det är också viktigt att de kommunala skolorna kan konkurrera med friskolorna. Rudbeckskolan har ett bra strategiskt läge i centrum och ett bra rykte som skulle kunna användas som ett verktyg för att locka elever att välja kommunalt. Skolan i sig och lärarna är en annan viktig del i detta.

Kommunen behöver fler centrala skolor utöver Karrolinska skolan att konkurrera med. Rudbeck skulle kunna vara denna skola.

Det är dags att fråga sig om en hoppslagning verkligen är det mest strategiska eller om det mest rationella är att dela upp enheten i två igen.

Alla skolor måste rationalisera!

Gymnasierna i Örebro har för mycket lokaler, det är ett faktum, men det är inte rättvist att stänga en hel skola för att andra skolor inte kan klara av att rationalisera behovet av lokaler.

I framtiden som ser ut att gå i riktningen att fler skolor blir sk resultatenheter med större ansvar för att klara ekonomin och vara självbärande så vill ingen sitta på mer lokaler än nödvändigt.

Det tråkiga är att Rudbeck blivit straffat innan detta system införts. Skolan har en stor potential att klara ekonomin och erbjuda en bra, attraktiv och central utbildning. Problemet är inte Rudbeckskolan, det är problem på samtliga skolor. Dessa skolor måste själva ta ansvar för detta och inte lämpa över problemet på en enda enhet.

Om Rudbeck får bli en kommunal friskola skulle elever och lärare försäkra sig om att klara ekonomin för att hålla skolan vid liv. De skulle vara måna om ekonomin. De skulle göra sitt, och det viktiga vore istället att få övriga skolor att dra sitt strå till stacken.

Framtidens gymnasieskola!

Det är en skola där elever och lärare har mer att säga till om. En skola som tar tillvara på lärarnas kompetens och erfarenhet för att skapa en mer pedagogisk skola samt elevernas tankar och ideer för att skapa en skola som är trivsam och demokratisk.

Det finns ett unikt tillfälle här och nu, med engagerade lärare och elever som vill skapa en skola som passar just dem, att skapa framtidens skola här i Örebro.

De vill ha detta och det är politikens ansvar att se lösningarna, inte problemen! Låt Rudbeck bli en kommunal friskola.


Politiker måste släppa prestigen och istället göra bra strategiska val för framtiden.

Jag vill faktiskt bli språkrör!

Jag tror att jag ibland har varit dålig på att förmedla att det här med att bli språkrör är något jag verligen skulle vilja göra. Det blir nog lätt lite flummigt när man som jag ofta pratar om att det viktigaste är att medlemmarna har flera att rösta på och att det till slut är de som beslutar. Det kan ibland låta som att jag tvekar, att jag är osäker på att jag vill.

Det är klart att jag vill!

Jag har bestämt mig för att kämpa för att få förtroendet från er medlemmar. Men det är ett beslut som har varit svårt och visst har jag tvekat.

Det som varit allra jobbigast är tanken på att lägga annat engagemang på hyllan. Jag har blivit så van att ha många bollar i luften, att syssla med många olika saker. Att jobba med antirasism inom Ungdom Mot Rasism, med barnrättsfrågor inom Rädda Barnens Ungdomsförbund och att inte längre ha tid till detta vore ovant.

Som språkrör har man förstås en fantastisk chans att företräda en hel ideologi istället för smala intressen som utomparlemntariska rörelser organiserar sig kring. Så jag tänker att det på sätt och vis blir en frihet att kunna komma med ordentliga lösningar.

Är jag verkligen redo?

Tja, min allra första skoldebatt tog jag inte för att jag kände mig redo. För att jag övat och gått en kurs. Nej den främsta anledningen var att det behövdes. Någon behövde ta debatten och den personen blev jag. Det var en utmaning som utvecklade mig enormt. Det finns helt klart vissa saker man inte kan förbereda sig på utan man bara måste hoppa in i.

På samma sätt känner jag nog nu. Jag är nog inte redo, men samtidigt vet jag att jag nog inte skulle kunna förbereda mig mer. Det verkar otroligt läskigt att bli språkrör, precis som den där första skoldebatten, men det är också något som jag kan lära mig otroligt mycket av. Samtidigt som jag tror jag, med de erfarenheter och egenskaper jag har, kan göra ett grymt jobb för att företräda er gröna unga och hela den gröna rörelsen.


Jag tror det är viktigt att vi i Grön Ungdom företräds av personer som är breda och pratar om många olika frågor. Den gröna rörelsen måste våga visa att vi är mer än klimat och miljöfrågor. Vi måste bredda oss och det ställer krav på våra företrädare

Jag ställer inte upp i valet av språkrör för att det är en prestigefylld position utan för att jag tror att det behövs. Jag tror det behövs någon som pratar om saker som antirasism, om en grön skolpolitik och andra frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle.

Lyssna till elevråden!

Politiker måste bli bättre till att lyssna till de organiserade eleverna. Det räcker inte med att lyssna på sina egna barn eller några enstaka elever och sedan tro att man hänger med i skolans värld. Det är elevråden som politiker behöver lyssna till.

Elevrådet är elevernas samlade röst. Precis på samma sätt som det är av vikt att lyssna till ungdomar organiserade i en rörelse, hellre än att rycka en random på stan, är det viktigt att ha bra kontakt med elevråden ute på skolorna.

Känslan att bli lyssnad till ska inte underskattas!

Kontakten mellan politik och den dagliga verksamheten är otroligt viktig, och inte minst har elevråden ute på skolorna otroligt mycket bra att komma med. Det som politikerna kan bjuda på är att prata om möjligheterna för hur en bättre skola kan skapas.

Det finns helt klart ett viktigt utbyte mellan elevråden ute på skolorna och skolpolitiker. Elevråden hjälper politikerna att ha koll på vilka frågor som är viktiga för eleverna och vilka utmaningar skolan står inför, samtidigt som politikerna erbjuder inspiration, kunskap och pepp till elevråden. Känslan att känna sig lyssnad till ska inte underskattas.

Jag är av tron att elever och lärare kan åstadkomma otroligt mycket bra. Tyvärr känner de ofta en stor hopplöshet istället för en inspiration som kan hjälpa dem att tackla utmaningar för att göra skolan bättre. Det är helt klart politikens roll att lyssna, förändra men inte minst att inspirera!

Elevråden ska vara trötta på politikers uppvaktning!

Idag har jag träffat elevrådet på Rudbeckskolan här i Örebro och jag inser hur viktigt det är just att vara det lyssnande örat. För det är faktiskt så att en så enkel sak som att lyssna kan göra otroligt mycket för att öka inspiration och pepp.

De blev faktiskt förvånade att det finns politiker som bryr sig. Att det för en gångs skull var en politiker som söker upp dem istället för tvärtom. Jag hoppas att elevråden i Örebro aldrig ska känna en sådan förvåning. Istället ska de gärna vara lite trötta på politikers uppvaktning.

Jag har med andra ord insett att ett av mina viktigaste mål kommer vara att just företräda eleverna och elevråden inom skolpolitiken. Det finns nämligen alldeles för får som lyssnar.

Politiker måste sluta skolka!

Förövrigt borde skolpolitiker bli bättre att gå på de skolkonferenser som de blir inbjudna till. Det borde vara ett minimikrav för att få kalla sig skolpolitiker. Att inte ha kontakt med den verksamhet som man styr är oförsvarbart.

Skolkonferenser är den plats där företrädare för elever och lärare får träffa skolledning och politiker. Det är verkligen en plats som politiker borde infinna sig. Jag hoppas verkligen att politiker i Örebro slutar skolka och att deras närvaro på dessa konferenser ökar jämfört med andra år.

Tydligen är det mer än vanligt att politiker här i stan inte kommer och det är något jag verkligen inte kan förstå. Skolkonferenser är ett av få forum som lärare och särskilt elever har att tillgå för att påverka. Vilken respekt visar politiker genom att inte ens dyka upp? Hur ska man kunna ha tilltro till skolkonferensen som demokratiskt forum om den (tyvärr) viktigaste aktören inte kommer?

Jag hoppas på en skärpning framöver!

Den värsta tiden i min politiska karriär!

SVT rapporterar om att det ännu råder politiskt kaos i Örebro då kommunvalet har överklagats. Samtidigt som kommundirektören uttalar sig om att det är "den värsta tiden i sitt yrkesliv". Att det är svårt för tjänstemännen förstår jag verkligen..

..men hur är det egentligen att vara ung politiker, som dessutom är ny i fullmäktige och i politiken då?

Att det är den värsta tiden i min politiska karriär kanske inte säger så mycket, eftersom den är väldigt kort. Men det betyder heller inte att det inte stämmer.

Det är underligt att finna sig i en situation av passivt kortsiktigt förvaltande istället för aktivt arbete för förändring till ett hållbart samhälle. Jag kan se att samhället fortsätter utan att politiken hänger med och det skrämmer mig.

Örebro styrs idag av en blocköverskridande majoritet där alla partier utom SD ingår. Minsta lilla fråga som kan vara kontroversiell och där konsensus inte kan nås läggs åt sidan. (Till kommande generationer..) 

Det är inte lätt att komma in i politiken i ett läge där ingen politik förs. Inte heller att sitta i ett fullmäktige som inte har sammanträde i brist på ärenden. Det är som om politiken skulle ha spelat ut sin roll i samhället. Allt samtidigt som jag kan känna att politiken aldrig varit så viktig som nu. 

Socialdemokraterna och Moderaterna verkar komma bra överens.

Särskilt när de nu kommit på en lösning med delat ledarskap där kommunstyrelsens ordförande varannan månad är Moderat och varannan Socialdemokrat. Att vara vid makten verkar viktigare än att förändra samhället.

Men problemet är att de riktigt viktiga frågorna ligger på is. Trots att överenskomelsen för samstyret pratar om att akuta frågor ska behandlas så anses frågor som att motverka klimatförändringar för politiska. De läggs åt sidan, trots att det är akut.

Frågan är bara hur mycket dessa frågor skulle prioriteras om något av (eller båda) de stora partier satt i en majoritet där de beslutat sig för att våga bedriva politik.

Jag har svårt att se hur den icke-politik som förs idag skiljer sig från den grå som dessa två partier mer än ofta står för.

Besked på fredag

Men på fredag kommer valprövningsnämnden lämna besked om det blir ett omval i Örebro kommun. #äntligen

Med väldigt stor sannolikhet kommer det bli ett omval och jag hoppas på din hjälp för att bedriva en grym valrörelse. Det behövs för att vi i Örebro ska kunna åtgärda de riktigt akuta frågorna som de andra partierna inte ser ut att prioritera.

Principer är viktigare än makt!

Idag har Miljöpartiet de gröna i Örebro förutom att ha valt Ia Malmqvist till nytt kommunalråd även fastställt en ny lista inför ett eventuellt (men troligt) omval.

Föreslagen att bli ordinarie i KF vid omval

Under mötet föreslog listvalberedningen att jag skulle inta plats 3 efter partiets två kommunalråd vilket vid ett omval endast i en av kommunens 4 valkretsar skulle ge mig ordinarie plats i Örebro kommunfullmäktige. Detta då Fredrik och Ia som är kommunalråd redan är valda i andra valkretsar, vilket skulle ge mig ordinarie platsen även om jag står trea.

Främsta anledningen till att listvalberedningen lagt detta förslag är för att det är jag som stått på tur att bli ordinarie efter den lista som vi fastslog under förra året. Samt att jag idag är ordinarie fram till ett eventuellt (men troligt) omval efter att Gabriella Blomgren flyttat och avsagt sig sin plats.

För detta stöd från listvalberedningen är jag såklart otroligt glad och hedrad!

Jämn könsfördelning är viktigare

Jag valde dock att lägga ett motförslag som mötet sedan biföll. Ett förslag där jag klev tillbaka ett steg på listan till fördel för Lotta Sörman som idag är ersättare. Annars skulle det på de ordinarie platserna sitta tre män och en kvinna efter ett omval. Genom att släppa fram Lotta är det troligt att hon blir ordinarie och det därmed blir jämn könsfördelning inom KF-gruppen.

För mig är det självklart och mycket viktigt att kvinnor som kollektiv får företräde framför mig som individ. För mig är principer viktigare än att få makt.

Det är tydligt att det inom politiken i Örebro finns en överrepresentation av män. Något självkritiskt kollar jag på nämnderna där jag själv sitter och ser att vi är män i stor majoritet. I dessa nämnder har MP inte tagit sitt ansvar utan satt mig tillsammans med manliga ersättare. Detta blir därför ett tillfälle för mig att visa att jämställdhet är viktigt. Faktiskt viktigare än inflytande och makt.

Nöjd på fjärde plats

Genom att finnas på listans fjärde plats har jag en chans på att bli ordinarie om miljöpartiet vinner ett andra mandat i valkretsen. Detta gör mig såklart ännu mer villig att kämpa stenhårt i ett omval!


Jag vill avslutningsvis säga att jag har stor respekt för Lotta vilket är en lika stor anledning till mitt val att släppa henne före. Lotta är en fantstisk människa på en himla massa sätt. Hon fick även under valet en stor mängd personkryss vilket jag tycker gör att hon förtjänar att bli ordinarie framför mig.