Malmström vill stärka murarna mot omvärlden och göra dem oberoende.

SVT rapporterar från utfrågningarna i EU-parlamentet där man håller på att tillsätta nya kommissionärer. Cecilia Malmström som är den svenska kandidaten har fått en del frågor rörande invandring till EU.

Till en början verkar hen stå emot bra när hen konfronteras med att hennas politik kan leda till massinvandring. Hen hänvisar till det behov av arbetskraftsinvandring som behövs för att hålla igång välfärd- och pensionssystem. Mycket bra!
- hen kunde förstås ha nämnt människor utanför Europa också är människor och inte bara är arbetskraft. Men vad ska jag begära.

Det anmärkbara är dock hur hen yttrar sig kring FRONTEX, det som så fint beskrivs som; EU:s gränskontrollorgan. Joakim Larsson(MP) förklarar dock FRONTEX mycket bättre.

20 flygplan, 30 båtar, 100 fartyg av olika former och ett flera hundra personer med ett uppdrag. Att utgöra insatsstyrka för att hindra extraordinära flyktingströmmar som inte det vanliga Fort Europa klarar av att hindra.


Hen klargör att hen vill stärka Frontex genom att göra organet obereoende på EU-länderna, genom att de får köpa eget material.
- Främst är ju alltså Frontex funktion väldigt tvivelaktig, de ska med vapen hindra människor, som riskerar livet för att ta sig över bland annat gibraltarsundet, att komma in i Europa.
Att Malmström sedan har förslag på att göra insatsstyrka både starkare, låta dem köpa vad de vill samt göra dem oberoende på länderna de verkar i, ja det verkar ju vettigt?

Slutsatsen är att om man tror Malmström kommer driva en human politik i EU så kanske man ska sluta drömma. Det enda humana vore att lägga ned Frontex.

Presentation till kommunfullmäktigelistan

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Örebro för Miljöpartiet de gröna och är namn #5 på partiets lista. Här kan du läsa min presentation inför det interna provvalet.

Namn: Niclas Persson
Ålder: 20 (21 till valet)
Sysselsättning: Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro Folkhögskola

Har du förtroendeuppdrag idag i kommunen (om ja, vilka?), eller är du grön på det här?
Har nyligen blivit invald som ersättare i byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Har tidigare varit medlem i Miljöpartiet och Grön Ungdom i Göteborg men är uppväxt i Örebro län (Degerfors/Karlskoga) och gått gymnasiet i Örebro för några år sedan. För att snabbt förklara varför jag valt Örebro framför Göteborg så är det lite på grund av att få känslan att komma hemåt och dels för att det är en så bra stad!

Vilka uppdrag är du främst intresserad av under nästa mandatperiod?
Har ännu inte bestämt vilken nämnd som är mest lockande. Skolfrågor och kultur är några saker som alltid har intresserat mig, även tillgänglighetsarbete är viktigt för mig. Men är redo att ta mig an nya utmaningar och få en anledning att sätta mig in i nya frågor och driva nyanserad och grön politik. Står till förfogande där det behövs lite nya krafter!

Tre frågor du skulle vilja fördjupa dig i under nästa mandatperiod:

 • Demokratisering med särskilt fokus på barn och ungas inflytande
  Det behövs en demokratisering inom kommunen och samhället i stort. Vi måste utveckla våra demokratiska forum till att bli forum för deltagande demokrati där medborgare ges ett större förtroende och inflytande över sina egna liv. Detta genom folkomröstningar, medborgarforum, lokala forum mm.

  Jag vill särskilt se att Barn och Ungas åsikter blir hörda och respekterade i högre grad. Jag vill utveckla forum för inflytande såsom ungdomsråd/ungdomsfullmäktige, lokala skolstyrelser med elevmajoritet, stödja elevråd samt kämpa för kommunalrösträtt vid 16 år.
 • Tillgänglighetsarbete
  Vill kämpa för att den lokala demokratin ska bli mer tillgänglig. Då Örebro är de dövas huvudstad i Sverige behöver vi ta ett större ansvar för att leva upp till förväntningarna på tillgänglighet. Jag skulle vilja fokusera särskilt på de teckenspråkiga invånarna och driva politik för att garantera dem inflytande i kommunen. Bland annat se till att KF mötena teckenspråkstolkas på plats och i webb-tv, utan föranmälning.
 • Grön omställning
  I Örebro måste den gröna omställningen fortsätta, vi får inte nöja oss. Jag vill jobba för att få bort ännu fler bilar från centrum och göra satsningar för att underlätta för de som går och cyklar. Jag vill vara med och ta fram innovativa sätt att få en hållbar stad där människor och inte bilar sätts i centrum. Jag vill vara med och driva igenom förändringar som Örebro till en Grönare stad.

Vilken är din främsta sysselsättning utanför politiken?
Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro folkhögskola. Utöver det är jag ideellt aktiv i en rad idéburna organisationer såsom Rädda Barnen, Ungdom mot rasism mfl. Är tillsammans med Torun Richert språkrör för Grön Ungdom Örebro. (Är numera sammankallande i Grön Ungdom Örebros styrelse)

Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med till en kommunfullmäktigegrupp?
Har inte nödvändigtvis massa kunskaper eller erfarenheter kring hur politik drivs i praktiken men däremot har jag helt säkert ett värdefullt perspektiv som jag kan bidra med. Jag är en ganska ung person med en bakgrund i elevråds- och barnrättsrörelsen. Jag ser mig själv som en idealist som kämpar för ett grönare samhälle, där barns bästa sätts i centrum och där människor får påverka sin vardag.
Hur mycket (i % räknat) vore optimalt för dig att arbeta politiskt efter valet?
Jag vill vara med och driva den gröna omställningen och är beredd att jobba 100% som kommunalråd om jag får förtroendet. Även om jag inte är lika erfarenhet som andra möjliga kandidater då jag fortfarande har mycket att lära ser jag mig själv som ett säkert kort. Jag är villig att lägga min tid på att djupdyka för att lära mig det som krävs för attkunna representera en stor del av vår väljarbas.
Som fritidspolitiker i KF och i nämnd(er) tänker jag mig omkring 30% som rimligt och möjligtvis mer beroende på hur situationen ser ut inom politik och studier.

Behöver du kompetensutveckling inom något särskilt innan du tar på dig ett uppdrag?
Jag vill sätta mig in mer i KF och skulle vilja delta på beredningsmöten för att se och höra hur det kan se ut. Jag skulle vilja se en studiecirkel/kurser som fokuserar på framförande, skriva motioner och enskilda frågor etc.

Finns det några hinder som vi andra kan hjälpa till med (t.ex. funktions-)?
Jag är laktosintolerant, men inget jag ser som ett särskilt stort hinder.
Däremot är jag en vit, ung, man som ofta är särskilt prioriterad i samhället vilket jag ibland upplever som ett hinder att föreställa mig hur andras situation ser ut. Därför vill jag gärna se att människor runtomkring mig delar med sig av sina unika perspektiv:)

Något annat du vill berätta om dig själv?
Jag vill sätta mig in i politiken för att kunna representera vår yngre väljarbas. Jag är övertygad om att jag har det som krävs för att göra det på ett bra sätt. Jag vill nyansera politiken och visa vilken kraft vi gröna är och att unga också kan och får plats.

Ange gärna en kontaktuppgift ifall medlemmarna vill ställa någon fråga:

Mail: mail@niclaspersson.mp
niclas.persson@mp.se
Telefon: 073-8417263

Presentations till interntprovval till kommunfullmäktigelistan

Har du förtroendeuppdrag idag i kommunen (om ja, vilka?), eller är du grön på det här?

Har inget uppdrag idag då jag tillkom som medlem i lokalavdelningen under hösten. Har tidigare varit medlem i Miljöpartiet och Grön Ungdom i Göteborg.

Är uppväxt i Örebro län (Degerfors/Karlskoga) och gått gymnasiet i Örebro för några år sedan. För att snabbt förklara varför jag valt Örebro framför Göteborg så är det lite på grund av att få känslan att komma hemåt och dels för att det är en så bra stad!

Vilka uppdrag är du främst intresserad av under nästa mandatperiod?

Har ännu inte bestämt vilken nämnd som är mest lockande. Skolfrågor och kultur är några saker som alltid har intresserat mig, även tillgänglighetsarbete är viktigt för mig. Men är redo att ta mig an nya utmaningar och få en anledning att sätta mig in i nya frågor och driva nyanserad och grön politik. Står till förfogande där det behövs lite nya krafter!

Tre frågor du skulle vilja fördjupa dig i under nästa mandatperiod:

- Demokratisering med särskilt fokus på barn och ungas inflytande

Det behövs en demokratisering inom kommunen och samhället i stort. Vi måste utveckla våra demokratiska forum till att bli forum för deltagande demokrati där medborgare ges ett större förtroende och inflytande över sina egna liv. Detta genom folkomröstningar, medborgarforum, lokala forum mm.

Jag vill särskilt se att Barn och Ungas åsikter blir hörda och respekterade i högre grad. Jag vill utveckla forum för inflytande såsom ungdomsråd/ungdomsfullmäktige, lokala skolstyrelser med elevmajoritet, stödja elevråd samt kämpa för kommunalrösträtt vid 16 år.

- Tillgänglighetsarbete

Vill kämpa för att den lokala demokratin ska bli mer tillgänglig. Då Örebro är de dövas huvudstad i Sverige behöver vi ta ett större ansvar för att leva upp till förväntningarna på tillgänglighet. Jag skulle vilja fokusera särskilt på de teckenspråkiga invånarna och driva politik för att garantera dem inflytande i kommunen. Bland annat se till att KF mötena teckenspråkstolkas på plats och i webb-tv, utan föranmälning.

- Grön omställning

I Örebro måste den gröna omställningen fortsätta, vi får inte nöja oss. Jag vill jobba för att få bort ännu fler bilar från centrum och göra satsningar för att underlätta för de som går och cyklar. Jag vill vara med och ta fram innovativa sätt att få en hållbar stad där människor och inte bilar sätts i centrum. Jag vill vara med och driva igenom förändringar som Örebro till en Grönare stad.

Vilken är din främsta sysselsättning utanför politiken?

Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro folkhögskola. Utöver det är jag ideellt aktiv i en rad idéburna organisationer såsom Rädda Barnen, Ungdom mot rasism mfl. Är tillsammans med Torun Richert språkrör för Grön Ungdom Örebro.

Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med till en kommunfullmäktigegrupp?

Har inte nödvändigtvis massa kunskaper eller erfarenheter kring hur politik drivs i praktiken men däremot har jag helt säkert ett värdefullt perspektiv som jag kan bidra med. Jag är en ganska ung person med en bakgrund i elevråds- och barnrättsrörelsen. Jag ser mig själv som en idealist som kämpar för ett grönare samhälle, där barns bästa sätts i centrum och där människor får påverka sin vardag.

Hur mycket (i % räknat) vore optimalt för dig att arbeta politiskt efter valet?

Jag vill vara med och driva den gröna omställningen och är beredd att jobba 100% som kommunalråd om jag får förtroendet. Även om jag inte är lika erfarenhet som andra möjliga kandidater då jag fortfarande har mycket att lära ser jag mig själv som ett säkert kort. Jag är villig att lägga min tid på att djupdyka för att lära mig det som krävs för attkunna representera en stor del av vår väljarbas.

Som fritidspolitiker i KF och i nämnd(er) tänker jag mig omkring 30% som rimligt och möjligtvis mer beroende på hur situationen ser ut inom politik och studier.

Behöver du kompetensutveckling inom något särskilt innan du tar på dig ett uppdrag?

Jag vill sätta mig in mer i KF och skulle vilja delta på beredningsmöten för att se och höra hur det kan se ut. Jag skulle vilja se en studiecirkel/kurser som fokuserar på framförande, skriva motioner och enskilda frågor etc.

Finns det några hinder som vi andra kan hjälpa till med (t.ex. funktions-)?

Jag är laktosintolerant, men inget jag ser som ett särskilt stort hinder.

Däremot är jag en vit, ung, man som ofta är särskilt prioriterad i samhället vilket jag ibland upplever som ett hinder att föreställa mig hur andras situation ser ut. Därför vill jag gärna se att människor runtomkring mig delar med sig av sina unika perspektiv:)

Något annat du vill berätta om dig själv?

Jag vill sätta mig in i politiken för att kunna representera vår yngre väljarbas. Jag är övertygad om att jag har det som krävs för att göra det på ett bra sätt. Jag vill nyansera politiken och visa vilken kraft vi gröna är och att unga också kan och får plats.

Ange gärna en kontaktuppgift ifall medlemmarna vill ställa någon fråga:

Mail: mail@niclaspersson.mp

niclaspersson@mp.se
Tel: 073-8417263
Blogg:
absoluteniklas.blogspot.com gravargen.blogspot.com

Twitter: absoluteniklas


Skapa ett nationellt e-bibliotek!

Tänkte dela med mig av en trevlig motion jag och min vän Jakob Lundgren skrivit till Miljöpartiet de grönas kongress. Vi vill att man skapar ett enda stort e-bibliotek i Sverige.


Bakgrund: Idag måste biblioteken i varje enskild kommun utforma och upprätthålla ett system för E-böcker. Detta medför stora kommunala kostnader och innebär administrativt arbete med att utforma ett lämpligt och användarvänligt system, samt att hålla verksamlingen uppdaterad. Att slösa kommunala resurser på ett sådant projekt, som lika gärna kunde samordnas på nationell nivå, är både onödigt och slösaktigt. Det är inte heller särskilt önskvärt att vi ska ha 290 olika system för e-böcker ute i landet.

För att få största möjliga effekt med de resurser som finns till hands bör det skapas ett nationellt E-Bibliotek. En webbportal dit alla svenska invånare kan få tillgång till en digitaliserad verksamling. Ett sådant bibliotek skulle vara långt mycket billigare än alla andra tillsammans. Det har också potentialen att vara bättre uppdaterat, mer lättmanövrerat och innehålla fler verk.

Syfte: Då e-böcker endast är ettor och nollor, som lätt kan distribueras ut till hela landet via internet, borde medel till biblioteksverksamhet användas effektivt till att göra ett enda bra och användarvänligt system på nationell nivå.


Vi yrkar att
Att Miljöpartiet de gröna jobbar för att inrätta ett nationellt E-bibliotek
Att Miljöpartiet de gröna jobbar för att utforma ett system så att musik och film kan ingå verksamlingen

Jakob Lundgren
Niclas Persson

Skriver på Newsmill om demokratin

Läste i helgen en bra krönika på Newsmill av Elias Gierts från CUF, som i stort handlade om hur tråkig politiken är.

Genast började jag skriva på ett eget inlägg då jag delar hans syn och kommer med en rad förslag hur vi kan åtgärda att demokratin krackelerar, som jag så fint formulerat mig. Här kan ni hitta min artikel.

Ska tilläggas är att jag nog aldrig varit så nöjd med mina egna ord som jag är nu. Politik är verkligen tråkigt, och det leder i sin tur till demokratibrist då samhället inte anpassar sig. Vi måste våga ge människor makt att vara med och bestämma, först då kommer det bli relevant och roligt för människor att engagera sig.