Back to basics - Miljön i fokus!

Valkampanjen har börjat dra igång och allt fler debatter planeras att hållas runt om i Sverige den närmsta tiden fram till valet. Men redan nu ser jag risker kring hur det kan bli om vi gröna inte är uppmärksamma och står upp för de riktigt viktiga frågorna.

För knappt 2 månader sedan så hölls det som skulle bli vår tids viktigaste toppmöte, COP15. Det hela blev en enorm besvikelse och det blev aldrig en överenskommelse och det finns fortfarande mycket att göra. Men redan nu har klimat och miljö trillat ur dagordningen på de flesta debatter.

Självfallet ska vi gröna i Miljöpartiet de gröna och Grön Ungdom vara otroligt stolta över vår heltäckande politik. För vi har en bra och solidarisk politik i många frågor som ofta lyfts till debatter såsom arbetslöshet, utbildning och allt vad man kan tänka sig. Vi för en politik som bygger på en grön ideologi som ger oss en holistisk syn på samhället.

Problemet är hur miljöfrågor nedprioriteras i debatter och då klimatfrågan decimeras till att endast handla om energi och då kärnkraft, ja/nej tack! Vi vet att dessa frågor är mycket större, att det är vår generation och vår tids viktigaste frågor. För skapar vi inte förutsättningar för ett hållbart samhälle där vi kämpar för att sänka utsläpp av miljögifter, ta bort farliga tillsatser i mat och förändra de transportsystem som bygger på oljeberoende, då blir det kanske inte så mycket fler generationer eller tider på jorden.

Vi måste våga sätta dessa på dagordningen igen! Att hela tiden i debatter, något inspirerat av piratpartiets representanter, kan man inleda sina anföranden med att beklaga sig att vi glömt bort de viktigaste frågorna: miljöfrågorna!

Kanske måste vi ta tillbaka rollen som ett radikalt "enfrågeparti".
För många märker faktiskt när de kollar under ytan att vi har en holistisk politik, och risken att ses som smala är ingenting jämfört med risken att miljöfrågan glöms bort. Att ständigt inrätta sig, sitta fint och finna sig i hur många debatter blir käbbel mellan höger-vänster blir ett sätt att själva nedprioritera miljöfrågan.

Alla partier ser sig numera som ett miljöparti, men deras politik är inte alltid utvecklad, och den är knappast holistisk. Ofta lyfter man bara miljöfrågor på de områden som passar och där det inte går emot sin övriga politik, såsom en djup och osund tilltro till ekonomisk tillväxt.

Miljöpartiet de gröna måste finnas som en motpol och tvinga de övriga partierna att utveckla sin miljö och klimatpolitik, och ge dem en anledning att driva en politik som fungerar med tanke på att få ett hållbart samhälle. Om vi ger oss och inrättar oss så kommer de övriga partierna slippa ifrån att behöva ta fram bra miljöpolitik.


Jag hoppas vi alla kämpar för att i debatter och liknande säga, "Jättebra ämnen, men av synd att vi glömde bort de viktigaste; miljö och klimat. Man skulle kunna tro det inte är viktigt längre."

Grön Ungdom debatterar mot Flashback


På söndag den 7/2 klockan 21.00 startar en politisk debatt på internet. Debatten hålls på forumet flashback.org och i debatten ingår Grön Ungdom (även medlemmar i Miljöpartiet de gröna) och Flashbacks alla medlemmar.

Det hela startade med en liten facebookgrupp som lovade en nyanserad politisk debatt på sidan. Det hela uppmärksammades snart av Flashback.


Ämnen som uppmärksammats inför debatten är:
  • Invandring/Integration: "Öppna gränser och hög flyktinginvandring.", "Stoppa islamofobin.", "Bort med nationalstaten/er"
  • Jämnställdhet: "Krossa patriarkatet.", "Därför är HON och HAN förtryck", "Queerfeminism."
  • Miljö: "Stoppa global uppvärmning."
  • Miljöpartiet: "Därför tycker jag att miljöpartiet är bäst."
  • Social trygghet: "Grundtrygghet för alla.", "Ingen borde hamna utanför."
  • Demokrati: "Direktdekomrati och medborgarinflytande/deltagande demokrati", "Sänkt rösträttsålder"
OBS. för att kunna delta måste man vara registrerad på forumet 3 dagar innan debatten startar. Helt enkelt är det senast 21.00 torsdag den 4/2.

Twittertagg: #GUvsFB

Tydlighet ger bäst förutsättningar för tillgänglighet

Jonas Eriksson bloggar idag om Arbete med att öka tillgänglighet raseras.

Att Programnämnd Samhällesbyggnad i Örebro kommun riskerar att ändra en formuleringen som den eniga Byggnadsnämnden antagit vad gäller kvalitetskrav för uteserveringar.

Det vore väldigt olyckligt om luddiga formuleringar får företrädde framför tydliga krav på tillgänglighet. Det ska vara lätt att veta vad som gäller, och det som gäller borde vara att Örebro ska vara en tillgänglig stad!

Örebro blir europeisk teckenspråkshuvudstad

Idag har Örebro kommunfullmäktige beslutat om att mynta begreppet teckenspråkshuvudstad och att utse Örebro till en sådan. Men medan jag lyssnade till debatten fick jag inspiration till att skriva lite. Det jag vill få sagt är:

MEN,

Tillgänglighet är mer än ord

Under Kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen beslutades det om att göra Örebro till europeisk huvudstad för teckenspråk. Att särskilt fokus ska läggas på tillgänglighet för teckenspråkiga i kommunen. Det är en positiv utveckling att politiken äntligen insett att mycket finns att göra för att garantera tillgänglighet för teckenspråkiga invånare.

Debatten i kommunfullmäktige kantades, förmodligen som vanligt, av mycket fina ord. Alla vill visa sin vilja och stora intresse i frågan, vilket såklart också är något oerhört positivt. Men det slående är hur lite alla dessa fina ord betyder om man skulle stänga av ljudet. Främst skulle alla politiker se ut som fiskar som torrlandat och deras ord skulle inte se ut mer än försök att hålla sig vid liv.

Det som behövs nu är att riktig förändring sker, att de fina orden omsätts i reell förändring för teckenspråkiga. Att kommunen blir mer tillgänglig, och förhoppningsvis innebär detta bland annat att kommunfullmäktiges egna möten i framtiden blir teckenspråkstolkade.

För i en stad som Örebro, med en så stor andel teckenspråkiga invånare, är det en stor brist att demokratiska forum såsom kommunfullmäktige inte är tillgängliga. Avsaknandet av teckenspråkstolkar på plats och i sändningar på internet är slående, något som vi hoppas förändras när Örebro nu blir en huvudstad för teckenspråk.

Niclas Persson
Språkrör, Grön Ungdom Örebro
Kandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna

Vi får se om NA vill publicera min lilla insändare.

Det nya partiet Landsbygdsdemokraterna

Sveriges Radio rapporterar att ett nytt parti bildats under namnet Landsbygdsdemokraterna. De ska koncentrera sig på landsbygdsfrågor och vargfrågan. Partiet har representanter i Dalarna, Örebro, Värmland och Uppland.

Om man googlar hittar man snabbt till Landsbygdsdemorkaternas hemsida. Där kan man bland annat läsa att de står för:
Vad gäller vargar måste, om "frilevande" vargar ska finnas i Sverige, dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat.
Landsbygdsdemorkaterna ser även; att slippa rovdjur som en mänsklig rättighet:
Var de [rovdjuren] än må vara inom av människor befolkade delar av landet innebär det så stora negativa ingrepp i människors rätt till ett tryggt och kvalitativt bra liv i den bygd där de vill bo och verka, att det inte kan anses förenligt med grundprincipen om alla människors lika värde och rättigheter.
Människor som inte vill leva med stora rovdjur som närmaste grannar, ska inte behöva göra det. Rovdjuren ska då avlägsnas och människor ska inte genom politiska påbud uppmanas att anpassa sig

Att leva i "harmoni" med naturen
Det [att inte döda eller avlägsna djur] är ingen framkomlig väg för att upprätthålla en befolkad och levande svensk landsbygd, där människor lever i harmoni med naturen på ett sätt som bevarar traditioner och kulturarv för framtiden.

Det är med andra ord ett parti som bildats i huvudusak utifrån den senaste tidens vargdebatt. Man ser vargen och andra rovdjur som orsak till landsbygdens avbefolkning, främst för att alla som bor på landet känner sig otrygga och inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Det är också intressant att de ser jakt och avlägsning av djur som att leva i harmoni med naturen. Det är uppenbart att partiets syn på djur är att de inte har en plats i naturen, framförallt inte i natur där människan bestämt sig för att finnas.

Att ha synen på naturen att det är något man kan kontrollera och bestämma förutsättningarna för är farligt. Vi ser exempel från hela jorden hur liknande ideer, om hur människan ska över naturen, fått allvarliga konsekvenser; avskogning av världens regnskogar, utfiskning av världshaven, jakt på valar, sälar och delfiner, kanske framförallt på rödlistade arter.


För mig handlar harmoni med naturen om att värna den biologiska mångfalden.
Att säkra jorden och de ekologiska systemens fortlevnad även efter min generation, och generationen efter det. Vi kan aldrig prioritera människan före naturen, detta då vi är så hårt beroende av den för att överleva. Att tro att naturen inte har en roll i ett samhälle för människor blir motsägelsefullt då vi är bereonde av att de ekologiska systemen fungerar.

Gör som jag, rösta nej till Landsbygsdemokraterna!