Motorvägar är inte långsiktig infrastruktur

Regeringen redovisar idag sin stora infrastruktur satsning på 482 miljarder kronor. Men oavsätt hur hårt de satsar kommer vi inte ifrån det faktum att de satsar fel!

I förslaget ingår bland annat en satsning på den nya sexfiliga motorvägen som går under namnet förbifart Stockholm som beräknas kosta minst 25 miljarder kronor (lika mycket som det samlade svenska biståndet). Det är förövrigt en satsning som stöds av en majoritet av män medan kvinnor hellre ser satsningar på kollektivtrafik.Det är en felsatsning då nya vägar endast leder till mer trafik, det är en lösning som skapar mer problem med mer trängsel och fler bilar.

Tråkigast av allt är hur regeringen omfördelar pengar från trängselskatten i Stockholm till mer väg istället för att låta pengarna stödja kollektivtrafiken, vilket var tanken från början.Trängselskatten var tänkt att omfördela pengar från vägar till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken som nu får lida till fördel för förbifart Stockholm och alla med bil..

Det skrämmande är att hela 136 miljarder kronor ges till ny väg och endast 64 miljarder kronor till järnväg. med andra ord är det endast omkring 13% av denna satsning som går till ny räls och en stärkt svensk järnväg. 

Det är knappast att satsa för framtiden om drygt 30% av 480-miljarder satsas på väg. Självfallet krävs underhåll av gamla vägar, men att bygga helt nya vägar istället för järnväg är bara bakåtsträvande.
Motorvägar är ingen långsiktig infrastruktur!

Lämna en kommentar