Miljöpartiet: alla skolor kan få finnas kvar

Miljöpartiets pressmeddelande som skickades ut efter mötet om gymnasieskolan som majoriteten bjudit in till:

Gymnasieskolan i Örebro har under en lång tid fått leva med olika besked och en oviss framtid. Miljöpartiet deltog i dagens möte anordnat av majoriteten i syfte att konstruktivt och förutsättningslöst försöka hitta nya lösningar. Det innebär att en ny bred utredning initieras där alla aspekter av gymnasieskolans framtid tittas på. Det avvisades av majoriteten som inte visade någon vilja att göra en sådan utredning innan man fattar beslut om att lämna några av stadens bästa skollokaler.

-         Det var väntat att vi inte skulle kunna komma överrens. Vi erbjöd då att istället diskutera hur en utökad dialog mot skolorna kan skapas, där gymnasiefullmäktige utvecklas och där lärare ges möjlighet att samverka mellan skolorna, säger Niclas Persson. Elever och lärares inflytande över den kommunala gymnasieskolan är viktigt för kvaliteten, och särskilt viktigt nu när det är så rörigt för att inte skolor ska ställas mot varandra.

Eftersom vi vet att elevunderlaget kommer att gå upp igen inom bara några år, menar Miljöpartiet att det här är ett oerhört kortsiktigt sätt att behandla elever och lärare på. Istället för nedläggningar tror vi att det går att anpassa lokalerna under några år. Därför behövs det en plan för framtidens gymnasieskola.

-         Vi menar att man måste börja från början. Vi tror nämligen inte att några skolor alls behöver läggas ner och har därför budgeterat så att alla skolor i Örebro kan finnas kvar, säger Helena Bosved. Det är heller inte önskvärt med skolor som blir större och större, där elever inte blir sedda.

För mer information, kontakta gärna:

 

Niclas Persson, ledamot i Gymnasienämnden (MP)                                073-841 72 63

Helena Bosved, ersättare i Gymnasienämnden (MP)                               076-551 43 38

I Media: Skolbesparingar kan avgöras idag - Sveriges Radio | Nu bjuder S in till möte om Örebros gymnasieskolor - NA

Andra om gymnasieskolan: Staffan Werme(FP) | Maria Haglund (M) | Kent Persson (M)

Lämna en kommentar