Låt Rudbeck bli en kommunal friskola!

Efter samtal med elever och lärare på Rudbeck är jag övertygad om att de skulle göra ett fantastiskt jobb att driva Rudbeckskolan som en egen skola. Som en kommunal friskola.

Det finns ett stort engagemang och driv hos lärarna och inte tala om det hos elevrådet. Det vore helt klart en vinst för kommunen att tillvarata detta driv och engagemang från iderika och kompetenta lärare.

Det finns nu en chans att skapa Örebros bästa gymnasieskola, framtidens skola på riktigt. En skola där elever och lärare har inflytande och tar gemensamt ansvar.

Varför kommunal friskola?

Den kanske viktigaste vinsten är just att skolan drivs av en lokal skolstyrelse där lärare och elever ingår. Det blir en mer demokratisk skola som drivs av de som känner till verksamheten och vet vad framtiden kräver samt hur man skapar en riktigt bra skola!

En annan vinst är att skolan då skulle likna en sk intraprenad eller resultatenhet som det ofta pratas om inom Örebro kommun. Det skulle vara en skolenhet som ekonomiskt är självbärande och efter eget omdöme med dialog mellan lärare och elever kan avgöra ekonomiska prioriteringar.

Jag är övertygad om att skolan skulle vara extra måna om att klara ekonomin eftersom så mycket står på spel med fussionen/assimilationen/nedläggningen.

Men Rudbeck finns inte, nu finns bara KaRU!

Idag ingår Rudbeckskolan visserligen i skolenheten KaRU tillsammans med Karrolinska skolan. De ses som en skola fast på två olika skolor. Tanken är att de ska flytta ihop till att bli en.

Men det finns brist på plats på Karrolisnka skolan. Varken elever eller lärare får riktigt plats. Lektionssalar och matsal är full och det krävs stora investeringar för att få plats. Samtidigt som det finns tillgång på bra lokaler där Rudbeckskolan alltid funnits. Och en sammanlagning vore problematiskt ur andra synvinklar.

Dels finns ingen beredskap på ett ökat elevantal. Skolan har svårt att växa för att ta emot nya elever  de närmsta åren, i framtiden när elevkullarna växer igen, och om en friskola skulle gå omkull.

Det är också viktigt att de kommunala skolorna kan konkurrera med friskolorna. Rudbeckskolan har ett bra strategiskt läge i centrum och ett bra rykte som skulle kunna användas som ett verktyg för att locka elever att välja kommunalt. Skolan i sig och lärarna är en annan viktig del i detta.

Kommunen behöver fler centrala skolor utöver Karrolinska skolan att konkurrera med. Rudbeck skulle kunna vara denna skola.

Det är dags att fråga sig om en hoppslagning verkligen är det mest strategiska eller om det mest rationella är att dela upp enheten i två igen.

Alla skolor måste rationalisera!

Gymnasierna i Örebro har för mycket lokaler, det är ett faktum, men det är inte rättvist att stänga en hel skola för att andra skolor inte kan klara av att rationalisera behovet av lokaler.

I framtiden som ser ut att gå i riktningen att fler skolor blir sk resultatenheter med större ansvar för att klara ekonomin och vara självbärande så vill ingen sitta på mer lokaler än nödvändigt.

Det tråkiga är att Rudbeck blivit straffat innan detta system införts. Skolan har en stor potential att klara ekonomin och erbjuda en bra, attraktiv och central utbildning. Problemet är inte Rudbeckskolan, det är problem på samtliga skolor. Dessa skolor måste själva ta ansvar för detta och inte lämpa över problemet på en enda enhet.

Om Rudbeck får bli en kommunal friskola skulle elever och lärare försäkra sig om att klara ekonomin för att hålla skolan vid liv. De skulle vara måna om ekonomin. De skulle göra sitt, och det viktiga vore istället att få övriga skolor att dra sitt strå till stacken.

Framtidens gymnasieskola!

Det är en skola där elever och lärare har mer att säga till om. En skola som tar tillvara på lärarnas kompetens och erfarenhet för att skapa en mer pedagogisk skola samt elevernas tankar och ideer för att skapa en skola som är trivsam och demokratisk.

Det finns ett unikt tillfälle här och nu, med engagerade lärare och elever som vill skapa en skola som passar just dem, att skapa framtidens skola här i Örebro.

De vill ha detta och det är politikens ansvar att se lösningarna, inte problemen! Låt Rudbeck bli en kommunal friskola.


Politiker måste släppa prestigen och istället göra bra strategiska val för framtiden.

Kommentarer till inlägget

  1. Anonym skrev den 16 februari 2011 kl. 10.00: Gravatar

    Jag håller helt med dig. Inte nog med att jag håller med i dig i din bild av skolan och dess potential, utan också när du säger att politiker borde titta på lösningarna snarare än problemen. Problemen som du beskriver med hopslagningen är saker som vi elever försökte informera om innan beslutet togs. Kul att du har insett detta och dessutom haft en dialog med skolan innan du kommer med ett förslag på lösning - en lösning som är mycket konstruktiv. Det kommer att bli intressant att se hur den här idén kommer att utveckla sig framöver. Keep up the good work!

Lämna en kommentar