Låt Rim stanna!

Foto: Kicki Nilsson
Foto: Kicki Nilsson

I Lördags hölls i Örebro en stödmanifestation för Rim som är 2,5 år gammal och dödssjuk som riskerar utvisning till Libanon

Jag var där för Grön Ungdoms räkning och sa några väl valda ord, här nedan kan ni läsa mitt tal som jag läste upp. 

Jag valde att gå ifrån mitt manus på några punkter för att tona ned en del kritik. Jag har valt att ha med dessa delar här på bloggen då jag känner att det är viktig kritik som jag lättare kan argumentera för här på bloggen.

Anklagelser har redan börjat om att göra Rims fall till politik men jag är inte så rädd för detta. Det är oerhört lätt att vara för en dödssjuk liten flicka, men svårare att vara emot de strukturer och lagar som sätter människor i situationer likt Rims. Kritik av lagstiftning och av de som stiftar lagarna är på sin plats, hur ska vi annars få en förändring så att inte fler drabbas.

 

Hej alla ni som kommit hit!
Jag vill börja med att säga att jag är oerhört stolt över stödgruppen som anordnat manifestationen. Tack, att ni har haft modet som alla vi andra hoppas att någon annan alltid har, att säga att det här inte håller. Ni har uppmärksammat oss andra på hur galen vår migrationspolitik blivit. Hur trångsynt migrationsverket och migrationsdomstolarna blivit i sina bedömningar och hur barnkonventionen ständigt åsidosätts.

Men kanske är det inte så förvånande när vi har en migrationsminister som försvarar utvisingar av halva familjer och andra fall som liknar Rims med att barnkonventionen faktiskt inte är en lag.
Vad säger ni, kanske är det då dags för att göra det? Rädda Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen,
UNICEF, jag själv och många andra kämpar för detta ska bli verklighet. Låt valet i september bli ett val för att göra barnkonventionen till lag. Låt det vara ett krav när ni går och röstar. Barn kan inte hävda sin rätt, och det är därför vi alla är så viktiga.

För barnkonventionen är tydlig. “Barnets bästa skall komma i främsta rummet” Det är en av konventionens huvudprinciper som Sverige lovat att all myndighetsutövning ska grundas i. Hur en utvisning skulle vara för Rims bästa har jag väldigt svårt att se. Det är tydligt att det finns en stor bristande respekt för barns rättigheter.

Senast för några veckor sedan i Almedalen lyssnade jag till hur migrationsminister Tobias Billström menade på att det är viktigt att människor utvisas till länder med dåligt mottagande, just för att visa på att länderna är dåliga i sitt mottagande.

Billström pratar om att det finns en viktig logik i att som han säger bota sjukdomen och inte bara lindra symptomen när det gäller länders dåliga mottagande. Sjukdom och symptom är olyckliga liknelser, särskilt då migrationsverket varit oförmögna att väga in just det här med sjukdom och symptom i Rims fall.

Med andra ord går Billströms och alliansens politik idag ut på att skicka människor att lida för att politiker sedan ska kunna kritisera landet vi skickat dem till. Han säger hans politik är logisk, men kanske då lite väl logisk och rationell och inte så solidarisk eller human. Vilket för mig är konstigt då en migrationspolitik som är logisk också är human.

För mig är det självklart att Sverige ska stå för möjligheter - inte murar!
Därför säger jag; Låt Rim och hennes familj stanna!

Men med en så orättvis och trångsynt lagstiftning som vi hur idag kommer vi samlas här betydligt fler gånger om ingen förändring sker.
Därför vill jag och Miljöpartiet kämpa för en humanisering av migrationspolitiken och ny flyktingamnesti likt den som genomfördes 2005 som lät hundratals barnfamiljer som levt gömda rätten att stanna här.
Jag vet att vi har plats, i Sverige och i våra hjärtan.Glöm inte att kolla in http://stodrim.blogspot.com/ och lämna gärna er underskrift.

 

Lämna en kommentar