KDU:are svarar om kapitalismen och miljöförstöring.

Min vän är medlem Kristdemokraterna och har åkt iväg på en utbildning i Stockholm med KDU. De skulle inför helgen läsa på lite om frihet, kapitalism och kristendom. Vi hade redan innan pratat lite om det och jag ville skicka med en fråga för att veta mer hur de såg på det kapitalistiska systemet i förhållande till miljöförstöring.

Min tanke är att det idag är lätt att tjäna pengar på att göra omiljövänliga saker. Att hugga ned regnskog har varit ett utmärkt sätt att tjäna pengar, men det är förödande för miljön. Har kapitalismen lösning på att få oss att sluta förstöra miljön?

Det är alltså bara aktiva medlemmar jag frågat om hur de resonerar inte om partilinje.

Jag skickade med min fråga via sms, så här löd det:
"Skulle ni hålla med om att det kapitalistiska systemet som det ser ut idag inte ser till ekologiska aspekter? Det går att tjäna på att förstöra miljön. Hur kan kapitalismen åtgärda detta? Eller behövs det något annat?"

Jag fick sedan ett svar från min vän som diskuterat lite med andra:
Genom att producera ekologiskt tänker man inte miljövänligt genom att i grunden så kräver all ekologisk produktion mer bearbetning via maskiner som bidrar till ökade koldioxidutsläpp och så får man ju alltid ut mindre än ur ett konversiellt producerad skörd. Alltså är det miljövänligt att vara en miljöförstörare.

Följdfråga: "Men då har alltså det kapitalistiska systemet ingen lösning  på hur vi slutar förstöra miljön?"

Svar:
Vi förstår inte vad det kapitalistiska systemet har med miljön att göra

Följdfråga: "Varför skulle det krävas mer bearbetning av maskiner för att ekologisk producera något? För att det ska vara ekonomiskt hållbart? För då tar ju prissättningen ingen hänsyn till ekologiska aspekter?"

Svar:
Man måste bearbeta jorden mer för att man inte får använda vilken gödning som helst. Det leder i längden till ökade koldioxidutsläpp per kilo/färdig produkt. Sen får man ju ut mer pengar per kilo ekologiskt odlat. Så ja man får bättre betalt för att förstöra miljön genom att odla ekologiskt. Men jag skulle kunna tänka mig att höja momsen på importerade varor och sänka på närproducerade. Och då tänker jag på spannmål främst.

Följdfråga: "Att låta en skog stå kvar vore att se till ekologiska aspekter. (Frågan handlar inte endast om ekologisk odling utan att värna om miljön) Kapitalismen sätter idag endast värde på en nedhuggen skog och ev marken, håller ni med? 

Svar:
Är du medveten om att det lag på att återplantera skog man huggit ner och att unga plantor tar upp mer koldioxid än gamla döende? För då förstår du att man är miljövänlig om man brukar skogen.

Följdfråga: "Men jag tänker inte endast på Sverige. Ni skulle alltså säga att avverkning av regnskogar är positivt och miljövänligt? Men ett uppeldat träd slår ju ut den återbindning av koldioxid som ett nyplanterat träd står för. (därav klassa trä som förnybart bränsle) Men miljö är mer än koldioxidhalter i atmosfär, avskogning leder till andra problem för bla djur men även kretsloppsfunktioner. Tar kapitalismen hänsyn till detta genom prissättning, eller behövs det förändring?"

Svar:
Många kapitalinnehavare gör mycket. Svenska kyrkan t.ex. som styrs av politiker köper regnskog och låter den vara. och det är ju bra. I övrigt vill vi verka för att bevara regnskogen.
Följdfråga: Hur?

Svar:


Frågor som jag inte upplever som besvarade:
  • Hur kan kapitalismen åtgärda detta [bristande hänsyn till ekologik]? 
  • Eller behövs det något annat [Ett annorlunda system]?
  • För då tar ju prissättningen ingen hänsyn till ekologiska aspekter?"
  • Kapitalismen sätter idag endast värde på en nedhuggen skog och ev marken, håller ni med? 

Lämna en kommentar