Från idé till politik!

Jag tänkte först skriva "från ide till verklighet" men det kanske är lite missvisande för tillfället, det får bli ett framtida inlägg då idén inte ännu är genomförd. Det jag däremot tänkt att beskriva är hur en enkel ide kan bli politik. Jag vill förmedla hur viktigt det är med nya fräscha perspektiv och goda ideer!

Jag själv och min vän Jakob Lundgren från Örnsköldsvik satt en sen kväll och pratade om att det borde vara lättare att låna e-böcker på nätet. Jag hade med fler vänner under en tid funderat kring att det borde vara möjligt att skapa ett stort e-bibliotek genom att få kommuner att gå ihop istället för att alla ska finansiera ett eget system. Bland annat var Michael Horvath, som för MPs räkning är uppföljningsansvarig för biblioteken i Örebro Kommun,  en av de jag bollade med.

Samtalet med Jakob resulterade i att vi tillsammans skrev en motion med namnet "Skapa ett nationellt e-bibliotek" som vi skickade till Miljöpartiets kongress. För att få stöd till motionen vände vi oss till Grön Ungdoms riksårsmöte, som även väljer ett antal kongressombud som kan driva frågor på kongressen. Medlemmarna på Grön Ungdoms riksårsmöte valde att stödja motionen och ge ombuden som skulle åka till kongressen i uppdrag att driva igenom motionen.

Under MP-kongressens första dag bifölls vår motion och är numera en del av partiets politik. Under rubriken "Miljöpartiet stödjer Grön Ungdoms förslag om e-bibliotek" har vi skickat ut ett pressmeddelande för att sprida tecken på att vi i Grön Ungdom, till skillnad på många andra ungdomsförbund, har reellt inflytande i moderpartiet.

Jag vill gärna citera Jakob här:
- Beslutet är en stor seger för alla oss som tror på fri information och en viktig del i utvecklingen av det svenska kunskapssamhället, säger Jakob Lundgren.

Lämna en kommentar