Esbjörnsson stänger ute fritidspolitiker

Thomas Esbjörnsson har bjudit in oppositionen till samtal om gymnasieskolan skriver NA. Det åter ju fantastiskt bra. Fast det är samtidigt väldigt lustigt. Jag tycker att vi ganska ofta träffas och pratar om gymnasieskolan i gymnasienämnden. Fast denna gången är det ju inte jag som sitter i både programnämnden och gymnasienämnden som bjudits in. Mötet Esbjörnsson bjudit in till fick jag veta genom mina kommunalråd - som fått inbjudan istället.

Fritidspolitiker stängs ute

När kommunalråd bjuder in andra kommunalråd till möten på rådhuset stängs vi fritidspolitiker ute. Trots att det är vi som sitter i nämnderna som hanterar frågorna och som är insatta. Det är ganska problematiskt.

Jag har stort förtroende till mina kommunalråd, men även de är människor och har väldigt mycket att göra i sina egna nämnder. Helt plötsligt ska de ta på sig mer arbete och sätta sig in i gymnasienämndens arbete också. Frågan är då varför vi ens har en gymnasienämnd om beslutet ska tas någon annanstans.

Erbjuds ingen ersättning för mötet

Som ansvarig för skolpolitiken i Miljöpartiet, och som fritidspolitiker tycker jag det är ytterst svårt när det inte är möjligt att följa med där besluten tas. Såklart kan jag gå på mötet som representant för mitt parti, men om jag förstått det rätt utgår inget arvode för det extra möte som Esbjörnsson kallat till. Det är varken ett riktigt gymnasienämndsmöte eller programnämndsmöte.

Jag ska alltså gå dit mitt på dagen utan att veta om jag får ersättning medan Esbjörnsson gör det som heltidsjobb med en rätt bra lön som kommunalråd. Eftersom jag måste planera mitt liv med en annan verklighet än att bara klara mig som politiker, blir mötet otillgängligt.

Dialogen varken smart eller juste

Jag uppfattar det åtminstone som varken smart eller juste av majoriteten att jobba på detta sätt. Det kommer vara svårare att få bra samtal med oppositionen och det är inte riktigt rättvist mot oppositionspartierna när man söker upp helt andra politiker än de som är insatta i frågorna. Kanske framförallt då fritidspolitiker måste ta ett ännu större ansvar på sin obetalda fritid för att möta sina kommunalråd och sätta dem in i allt som händer i sin nämnd.

Symptomatiskt för WUC-karusellen

Det ska sägas att såhär har hela karusellen med WUC och Virginska hanterats. Information har inte nåt ut till oss ansvariga politiker i oppositionen. Majoriteten går ut och berättar sina planer ute på skolorna, men vi politiker i oppositionen får i medierna läsa att vi fått information.


Det är ganska tydligt att Örebro fått en majoritet som inte riktig jobbar med politik som vi andra i samhället är vana vid. Beslut tas inte längre öppet i nämnderna och styrelserna (som inte haft så få ämnen på flera mandatperioder) trots att det tas en massa beslut i rasande fart. Vart de tas istället är det dock ingen som riktigt förstått. Då är det inte lätt för vare sig opposition och media att granska makten. Det tycker inte jag verkar särskilt bra för demokratin.

Läs också: WUC måste inte läggas ned

Media: NA

Lämna en kommentar