En konstruktiv opposition om Rudbecksskolan

Sveriges radio har noterat att jag valt att rösta för att bevara Rudbecksskolan under dagens extra gymnasienämnd. Egentligen är det ingen kioskvältare då jag tidigare pratat för möjligheter som att låta Rudbeck bli en kommunalfriskola.

Som oppositionsparti har Miljöpartiet i Örebro bestämt sig att gå fram med konstruktiva förslag och att ta ledarpinnen där den grå koalitionen (KD, S och C) är oförmögna att komma överens om de beslut som behövs. Att sitta i opposition handlar för oss gröna inte om att säga nej, utan snarare om att komma med de mest konstruktiva lösningarna. 

För mig har Rudbecksskolan länge varit en viktig fråga, där tydligheten mot lärare och elever varit det allra viktigaste utgånspunkten. Jag har länge trott att det finns utrymme för små enheter såsom en nystartad Rudbecksskola att lyckas. Dess framgång ligger i att varje elev får synas och får en kreativ undervisning.

Att häva flytten av Rudbecksskolan och återhyra borgen till december är ett ganska lätt beslut att ta. Men det viktiga och lite svårare är vad som kommer sedan. Där har den nya majoriteten inte varit lika tydlig. De har lovat att återkomma senare med en utredning som ännu lite senare ska komma med mer underlag och att de sedan därefter kanske kan lyckas komma överens. När denna utredning faktiskt var tänkt att tillsättas hade majoriteten inget svar på imorse när de tänkte gå till beslut. Först efter att jag själv och vänsterpartiet påpekat olämpligheten att ta beslut utan att samtidigt besluta om en utredning för framtiden, kom de på bättre tankar. Det är för mig att vara konstruktiv.

Att ge skolan uppskov ett halvår glädjer nog ingen elev, förälder eller lärare om farsen för att få tydliga besked bara drar ut på tiden ytterligare. Genom att aldrig komma till skott med en utredning så dröjer även beskeden som ritar en karta med framtiden för Rudbecksskolan och övriga gymnasieskolor. För mig var det självklart att yrka att en sådan utredning skulle beställas i samband med dagens beslut. 

För mig är det viktigt att gymnasieskolan inte sitter på för mycket tomma lokaler, vilket tvingar oss att lägga mer pengar på hyror än på lärare och pedagogik. Med det som bakgrund ansåg jag att det behövdes en mer långsiktig utredning som tittar närmre på hur gymnasieskolorna och programmen ska organiseras på lång sikt utifrån den pedagogiska iden och kravet på ändamålsenliga lokaler. Jag tror det är viktigt med ett strategiskt tänk kring samtliga gymnasieskolor och deras program, snarare än att utreda kortsiktigt och snävt kring enskilda skolor.

Den grå koalitionen valde att beställa en väldigt snäv utredning som endast ser hur Rudbecksskolan kan behållas. De försöker tassa runt problemet med att gymnasieskolorna sitter på för mycket lokaler och låtsas som problemet inte finns. Det bäddar för stora problem för framtiden där effekten kan bli stora neddragningar på lärare och pedagogik för att betala hyra på lokaler som inte används.


I gymnasienämnden idag har jag försökte vara konstruktiv och visat den grå koalitionen en bättre väg så att de kan vara tydligare mot elever och lärare på Rudbecksskolan. Men det behövs också en tydlighet kring hur hela gymnasieskolan ska gå runt med det krav som finns på att lämna tomma lokaler. Här måste den nya majoriteten våga se problemen och hitta sätt att agera. Ibland händer det slarv, att beställa utredningar kan glömmas bort, och man kan välja att blunda för problem. Men det är också därför en grön konstruktiv opposition behövs.

Lämna en kommentar