Därför är en röst på SD inte är att rösta demokratiskt!


Här kommer ett exempel på varför en röst på Sverigedemorkaterna inte är att rösta på ett demokratiskt alternativ.

I Sundsvalls kommunfullmäktige har riksdagskandidaten Johnny Skalin (SD) lagt en motion som är rent utsagt skrämmande. Sverigedemokraterna vill med sin motion dra in allt stöd till "Invandrarföreningar".

Läs gärna motionen själva men det som vi kan se främst är hur de vänder sig mot vilka som driver föreningarna, inte vad de gör. De anser alltså att det är viktigare att döma föreningar utefter om de drivs av personer som inte är födda i Sverige än vilken slags verksamhet föreningarna bedriver.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att med omedelbar verkan upphöra med ekonomiskt stöd till invandrarföreningar

att anta ett principbeslut om att kommunen framledes ej utbetalar stöd till invandrarföreningar

Det står helt klart att människors lika värde, vilket är en grundbult i ett demokratiskt samhälle, inte är något som Sverigedemokraterna håller särskilt högt. De vill ta bort stöd till föreningar (oavsätt verksamhet) som drivs av invandrande människor.

De väljer att döma människor efter attribut såsom etnicitet istället för att se vad de bidrar till samhället. De vill straffa en hel grupp just därför att de kan kategoriseras tillsammans. De verkar inte ha förmåga att se att alla människor har ett lika värde och att alla är unika. De vill straffa "invandrarföreningar" just för att de innehåller "invandrare"  istället för att göra en bedömning efter vilken slags verksamhet de har.

Sverigedemokraterna vill ta sig rätten att bestämma hur människor ska leva sina liv, de vill se en påtvingad anpassning av människor som kommer hit till Sverige. De garanterar inte heller den grundläggande rätten och friheten att låta människor vara den de är.

Det är inte brist på anpassning hos nyanlända eller det faktum att det existerar "invandrarföreningar" som är problemet i vårt samhälle idag. Det största problemet av alla är rasismen. Denna motion till Sundsvalls kommunfullmäktige är ett praktexempel på rasism, att kategorisera människor efter olika attribut och agera därefter.

Stoppa Rasismen, Rösta demokratiskt!

Andra som skriver på ämnet är Jakob Lundgren

Lämna en kommentar