Byggnadsnämnden börjar med öppna sammanträden!

Efter en lång dag med byggnadsnämnd känner jag mig trots allt väldigt nöjd. Vi har pratat om att börja ha öppna sammanträden där vi bjuder in allmänheten att delta under alla beslut som inte är myndighetsutövning (ex. byggtillstånd, då detta enligt lag inte får beslutas inför öppna dörrar).

Då undrar du kanske vad vi gör mer än att bevilja byggtillstånd i byggnadsnämnden. Jo, bland annat pratar vi och beslutar kring så kallade detaljplaner som är bestämmelser hur små områden som kvarter får utvecklas. Hur höga byggnader det får vara, vilken färg, om det ska finnas plats för park eller gata osv. Helt enkelt ramarna för hur byggnader sedan får byggas där. Ofta vill vi ha in åsikter från allmänheten och nu får allmänheten chans att vara med och lyssna hur vi resonerar i nämnden. Så håll koll efter när vi har vårt första öppna sammanträde!


Jag slog även ett slag för att vi borde bli bättre på att ställa ut olika planer på byggnader som ska uppföras som vi är riktigt stolta över eller berör många. Idag på nämnden tog vi bland annat beslut om att ställa ut planerna för tillbyggnad av idrottshuset. Jag kände det var lite dumt att sätta upp ritningarna i en mörk korridor på stadsbiblioteket om vi vill ha in åsikter från allmänheten. Det är jättebra att de finsn på biblioteket så vi vet vart vi kan hitta planer som är ute på remiss. Men visst vore det bra om vi alla kunde ta del av sådana planer där vi är varje dag. Kanske kan vi ha en monter på ett torg på stan, kanske kan vi få låna en vägg i det befintliga idrottshuset, där skulle de som dagligen håller till där kunna se hur det ska förändras.

Förhoppningsvis är det något som tjänstemännen (de anställda på förvaltningen) tar med sig när de ska ställa ut planerna på idrottshuset. I framtiden kanske det rent av blir riktigt lätt och kul att få ta del av hur stadsbilden i Örebro kan komma att förändras.

Det känns som konkreta steg i riktningen att engagera fler människor och ge dem en röst att påverka hur staden förändras. Jag tror vi måste bli fler som är med och påverkar! Det är vad jag vill med Örebro, att det blir en stad som vi alla bygger tillsammans.


Har du några frågor så kan du få kontakta nämndens ordförande, som också är min partikamrat, Jonas Eriksson via mail jonas.eriksson@mp.se

Lämna en kommentar