Batongliberal får leda barnrättsarbete

Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson har valts till ny ordförande för Barnrättsakademin som är en del av Örebro Universitet. Barnrättsakademins huvudsakliga syfte är att stärka kännedomen kring barns rättigheter bland beslutsfattare och andra som jobbar med något som rör barn.

Jag vill bara påpeka att det här kan bli otroligt fel, han må vara kompetent på andra sätt men han kan inte barns rättigheter.  

Stod bakom förslaget om drogtest av barn

För ett halvår stod Johan Pehrson i fronten för det kontroversiella lagförslaget om drogtest av barn under 15, som fick hård kritik från lagrådet. En bra sammanfattning varför lagförslaget är ett problem förklarar min vän Jakob Lundgren (mp) på sin blogg.

Lagrådet ansåg bland annat lagen vara starkt integritetskränkande och av den anledningen kändes det viktigt att ta fram just barnkonventionen. (Vilket är ett av de främsta verktygen för barnrättsakademin)

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv.

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Vill införa utegångsförbud mot stökiga barn

Johan Pehrson är även mannen bakom förslaget om att socialtjänst ska få rätt att införa tvångsåtgärder mot barn såsom utegångsförbud

Barn under 15 år ska kunna bli dömd i domstol

Johan Pehrson och Folkpartiets arbetsgrupp i rättspolitiska frågor vill även ändra lagen så att barn under 15 ska kunna ställas inför domstol.

Kamp för att låta allvarligt sjuk flicka stanna var fel

En allvarligt sjuk flicka i Örebro skulle utvisas gick flera lokalpolitiker ut och protesterade mot migrationsverkets beslut. Johan Pehrson ansåg att detta var fel och undergräver rättsstaten


Jag tycker att det finns ett problem att en batong-liberal så som Pehrson, som helt verkar sakna ett barnrättsperspektiv, ska leda en så viktig aktör i arbetet för att garantera barns rätt och inflytande. Den viktigaste frågan är kanske ens om Pehrson har öppnat och läst barnkonventionen.

Eftersom Barnakademins syfte är att sprida kunskap om barns rättigheter till beslutsfattare, och han själv är en sådan men saknar sådana, borde kanske hans första gärning vara att få sig en utbildning.

Kommentarer till inlägget

  1. Isabella skrev den 26 november 2010 kl. 21.34: Gravatar

    Jag blir mörkrädd.

Lämna en kommentar