Back to basics - Miljön i fokus!

Valkampanjen har börjat dra igång och allt fler debatter planeras att hållas runt om i Sverige den närmsta tiden fram till valet. Men redan nu ser jag risker kring hur det kan bli om vi gröna inte är uppmärksamma och står upp för de riktigt viktiga frågorna.

För knappt 2 månader sedan så hölls det som skulle bli vår tids viktigaste toppmöte, COP15. Det hela blev en enorm besvikelse och det blev aldrig en överenskommelse och det finns fortfarande mycket att göra. Men redan nu har klimat och miljö trillat ur dagordningen på de flesta debatter.

Självfallet ska vi gröna i Miljöpartiet de gröna och Grön Ungdom vara otroligt stolta över vår heltäckande politik. För vi har en bra och solidarisk politik i många frågor som ofta lyfts till debatter såsom arbetslöshet, utbildning och allt vad man kan tänka sig. Vi för en politik som bygger på en grön ideologi som ger oss en holistisk syn på samhället.

Problemet är hur miljöfrågor nedprioriteras i debatter och då klimatfrågan decimeras till att endast handla om energi och då kärnkraft, ja/nej tack! Vi vet att dessa frågor är mycket större, att det är vår generation och vår tids viktigaste frågor. För skapar vi inte förutsättningar för ett hållbart samhälle där vi kämpar för att sänka utsläpp av miljögifter, ta bort farliga tillsatser i mat och förändra de transportsystem som bygger på oljeberoende, då blir det kanske inte så mycket fler generationer eller tider på jorden.

Vi måste våga sätta dessa på dagordningen igen! Att hela tiden i debatter, något inspirerat av piratpartiets representanter, kan man inleda sina anföranden med att beklaga sig att vi glömt bort de viktigaste frågorna: miljöfrågorna!

Kanske måste vi ta tillbaka rollen som ett radikalt "enfrågeparti".
För många märker faktiskt när de kollar under ytan att vi har en holistisk politik, och risken att ses som smala är ingenting jämfört med risken att miljöfrågan glöms bort. Att ständigt inrätta sig, sitta fint och finna sig i hur många debatter blir käbbel mellan höger-vänster blir ett sätt att själva nedprioritera miljöfrågan.

Alla partier ser sig numera som ett miljöparti, men deras politik är inte alltid utvecklad, och den är knappast holistisk. Ofta lyfter man bara miljöfrågor på de områden som passar och där det inte går emot sin övriga politik, såsom en djup och osund tilltro till ekonomisk tillväxt.

Miljöpartiet de gröna måste finnas som en motpol och tvinga de övriga partierna att utveckla sin miljö och klimatpolitik, och ge dem en anledning att driva en politik som fungerar med tanke på att få ett hållbart samhälle. Om vi ger oss och inrättar oss så kommer de övriga partierna slippa ifrån att behöva ta fram bra miljöpolitik.


Jag hoppas vi alla kämpar för att i debatter och liknande säga, "Jättebra ämnen, men av synd att vi glömde bort de viktigaste; miljö och klimat. Man skulle kunna tro det inte är viktigt längre."

Lämna en kommentar