Att premiera en utbildningsform framför andra leder till diskriminering.

Med risk att bli för personlig så tänkte jag ändå fortsätta lite på mitt inlägg; December den magiska månaden? Anledningen är att jag vill belysa ett strukturellt problem, och ibland måste man kanske våga prata om ekonomiska förutsättningar hos individer. I mitt fall utgår jag från mig själv. Absolut att jag inte på något sätt är en perfekt individ och det finns säkerligen utrymme för att kritisera mitt omdöme hur jag löser saker, men även jag är en människa.


För mig är det tydligt hur andra utbildningsformer premieras framför att läsa på folkhögskola, vilket jag valt. Oavsätt anledning så är det ett val som jag gjort och som människor kan göra, vilket måste accepteras. Det offentliga och myndigheter använder olika medel för att premiera främst universitetsstudier. Därmed diskrimineras andra utbildningsformer.

Jag har flera exempel på politik och myndighetsutövning på både lokal och riksnivå som skapar denna diskriminering, vilket gör det tydligt att det är viktigt att jobba mot strukturella problem både lokalt och på riksdagsnivå.

På kommunalnivå
Den första stora skillnaden mellan Universitetsstudier och folkhögskolestudier som jag kom i kontakt med var hur det kommunala bostadsbolaget i Örebro (säkerligen som många andra) endast tillåter universitetsstudenter att hyra studentlägenheter. För mig är det att oskäligen premiera universitetsstudier framför andra former av högre utbildning. Även studenter på ex folkhögskolor behöver någonstans att bo.
Det hela fick mig att skriva ett brev till styrelsen för bolaget. Det har inte hänt så mycket mer än att den moderata ordförande ringde mig och lovade att han skulle kolla på det. Vad det nu betyder.

Förmodligen finns det många liknade sätt att oskäligt premiera en form av utbildning framför andra.

På riksdagsnivå(?)
Ett annat exempel är just hur CSN väljer att ge universitetsstudenter rätt till studiestöd i december medan de på ex folkhögskola ska klara sig på sitt från november till långt in i januari. CSNs regler om studiestöd utgår från regler kring terminstider, men då min skola som exempel slutade skolan endast 3 dagar innan universitetsstudenter i realiteten slutade. Terminer å universitetet sträcker sig ofta till januari, men det är ju uppenbart även de gör annat under jul och nyår. Men ändå dras en oskälig skiljelinje mellan de olika formerna av studier.

Även om det skulle vara skäligt att göra en begränsning mellan de olika, så skulle det fortfarande vara så att människor kom i kläm. Vissa studenter skulle då alltså behöva spara undan en månad i sina studiebidrag från hösten, eller ta ett jobb för att klara sig. Men det är ju uppenbart att ledig tid från studier har man inte för att jobba. Därmed är det något som ett solidariskt samhället måste åtgärda.
Om man väljer att inte ändra hur CSN sköter sina utbetalningar så måste kanske kommuner öppna upp för att gå in med ett stöd i december månad.

För om man inte har pengar, om de tagit slut. Kanske för att man inte kunnat spara undan något från sina bidrag tidigare under terminen, då man har fullt upp med att få pengarna att räcka den aktuella månaden. Då måste personen ha rätt till att få stöd till sin försörjning. Bara för att det är lätt att ignorera och trampa på fattiga studenter genom argument som; spara mer istället! så är det inte rätt, särskilt inte när studenter redan är en så ekonomiskt svag grupp.

I praktiken
För min del så försökte jag söka försörjningsstöd för att klara av att betala mina januariräkningar. Snabbt möttes jag av argument som; det borde du tänkt på, och du borde ha sparat, och du borde ha pengar.

Jag förstår att det finns de som förmodligen har det värre ställt ekonomiskt än studenter, men det betyder inte att studenter har det bra. Men att påstå att studiemedlet är så stort att man kan spara undan, för att fylla de tomma månaderna, visar på ett stort strukturellt problem. Varför skulle man ens få mer pengar än man behöver? redan där borde en varningsklocka ringa hos de handläggare som använder detta som argument. Men kanske framförallt, varför får man inte pengarna den månaden när man behöver dem i sådant fall?

Det intressanta är att man i socialförvaltningar använder sk normtabeller för att fastställa hur mycket människor får kosta. CSN har alltså beräknat att studenter behöver 7820 varje månad (många studentförbund brukar säga att det är för lite) men kommunens förvaltning kan då använda något slags magiskt index som bevisar de ovanstående fel, att man borde ha flera tusen i utrymme varje månad.

Det är ett problem, inte bara att det finns en stor skillnad i uppfattning om hur mycket en student behöver, men också att man väljer att använda normerade tabeller även för studenter. För jag flyttade exempelvis till min första egna lägenhet i samband att jag började plugga. Det medför som många vet en merkostnad då man behöver saker till hushållet. Att flytta eller starta ett eget hushåll är som många faktiskt inser inte helt främmande i studenters liv.
Men handläggare som då tycker dels att studiebidraget är för stort och borde kunna användas andra månader, anser också att man bör tillämpa kommunens normtabell för omkostnader även den månad man startar ett eget hushåll. Då ska man alltså ha råd både att spara undan och att investera i hushållsprylar.

Självfallet är det inte okej att köpa massa prylar för att sedan söka försörjningsstöd, men det borde ju gå att ta fram någon slags norm kring vad det kostar första månaden när man startar ett hushåll. Eller så anser man helt enkelt att ett studiebidrag är för den aktuella månaden, och allt som kommer i kläm är något som samhället måste hjälpa till med på något sätt. Antingen att CSN ger ser till att man kan försörja sig under tiden man är student, eller att kommunen lokalt ger ett stöd.
Strukturella problem kan man inte skylla på individer!

Lämna en kommentar