Viktig dom: Ohörsamhet mot ordningsmakt okej om i nöd


Idag ogillades åtalet mot en person som i somras klättrade upp i ett träd i Ojnareskogen för att förhindra den uppmärksammade och omstridda avverkning av den skyddsvärda skogen. Åtalet gällde ohörsamhet mot ordningsmakt då personen vägrade klättra ned på order av polisen. Tingsrätten på Gotland är helt på det klara med att den åtalade vägrade lyda polisen, att detta var konstaterat utom varje tvivel, men att hans handlande har varit försvarligt.


Trots att den åtalade själv inte valt att yrka på nödvärn så anser tingsrätten att åklagaren heller inte lyckats bevisa att han inte gjort det. Att personen vägrat lyda polisen ska därför anses vara försvarligt agerande.

Tingsrätten skriver följande:
- Den åtalade har agerat i nöd i det att ett av rättsordningen skyddat intresse har varit utsatt för fara, skriver tingsrätten och fortsätter:
Den åtalade har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. 

"Utgångspunkten för tingsrättens bedömning kan alltså inte vara någon annan än att den åtalade genom sitt agerande har försökt att hindra något som var olagligt." - skriver tingsrätten i den dom du kan läsa i sin helhet här.Viktig dom för aktivister och världsförbättrare!
Eftersom åklagaren inte har några planer på att överklaga domen kommer den vinna laga kraft. I andra rättsförhandlingar bör denna dom kunna refereras till som prejudikat. Dvs om du någonsin åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakt finns det därmed en dom du kan basera ditt agerande på som lagligt, om du försökt stoppa något olagligt eller orätt.

Tingsrätten nämner hur brottsbalken definierar att nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat av rättsordningen skyddat intresse. Eftersom bevisbördan ligger på åklagaren anser tingsrätten att denne måste kunna peka på att nöd inte föreligger enligt något av ovanstående. Det saknas nämligen en utredning om vilka tillstånd som faktiskt fanns, och för vilken tid de var giltiga.

I praktiken bör detta betyda:
Jag själv brukar delta i blockader vid flyktingförvaren när det sker massutvisningar till Irak. Migrationsverket anlitar bussbolag som av polisen tillåts köra utan registreringsskyltar (skriver om detta här). Vilket är olagligt. I ett sådant fall bör det gå att lagligt vägra lyda polisens order om att släppa förbi dessa bussar på trafikerade vägar då det i sig är olagligt. Självfallet bör argumentationen mot polis och rätten primärt vara att detta görs i syfte att skydda de människor som riskerar förföljelse och död om de utvisas.

Ibland utvisas människor som fortfarande har tid att överklaga, eller vars juridiska ombud har skickat in ansökan om verkställighetshinder som inte alltid hunnit behandlats. Detta bör även det vara ett skyddat intresse för rättsordningen (att ingen dom ska avkunnas innan saker överklagats och behandlats färdigt i rätten), och att det därmed är rätt och lagligt att vägra lyda polisen i syfte att undanröja hotet om utvisning. Det faller alltså på åklagaren att för varje individ på bussen som ska utvisas, bevisa att utvisningen är laglig och inte hotar dennes hälsa eller liv. Misslyckas åklagaren presentera dessa bevis eller handlingar (om så för en enda person) så bör du sannolikt frikännas utifrån denna dom i Gotlands tingsrätt.

Media: Sveriges Radio Gotland | Hela Gotland

Ickevåld och aktivism är det nya temat på bloggen

I skolan så händer mycket i mitt huvud. Det är främst mycket tankar om ickevåld, aktivism och civil olydnad som studsar runt hos mig om dagarna. Kanske inte helt ovanligt då jag läser en kurs på folkis om just fred och ickevåld. Tanken är att ge bloggen nytt liv genom att skriva av mig saker jag kommer i kontakt med på ett eller annat sätt och som rör aktivism eller ickevåld.

Min tanke är att blanda texter om teorier och strategier med praktik och det bra som sker ute i verkligheten. På många sätt saknas det mycket kunskap om teorier och strategi ute på fält när vi samlas för aktioner. Jag vill med bloggen erbjuda alla som är intresserade på kunskap och perspektiv som är tänkt att kunna användas för världsförändring.

Några saker jag tänkt blogga om och bjuda på är exempelvis; olika definitioner på ickevåld, definitionen av civil olydnad, hur kampen för Ojnareskogen är ett modernt skolboks-exempel utifrån ickevåldsteori och kanske försöka få in lite mer aktivismjuridik.

Vi får se vart texterna tar oss, men jag hoppas på läsare och särskilt av det slag som kommenterar och bidrar!