De vita bussarnas nya betydelse

Historiskt har vi förknippat begreppet "de vita bussarna" med något gott och hedervärt inom svensk flyktingpolitik. Det var under andra världskriget som omkring 15 000 människor räddades undan tyska koncentrationsläger och kördes till Sverige i vitmålade bussar. Mångas bild av Sverige som fristad för flyktingar hänger kvar från den tiden och de vita bussarna slängs ibland upp som bevis på detta.

Verkligheten ser idag annorlunda ut. Bilden som många har av Sverige som ett land som är en fantastisk och idyllisk fristad för människor på flykt är helt falsk. För oss flyktingvänner har begreppet de vita bussarna en helt annan innebörd, som borde få varje svensk att känna skam. De vita bussarna är idag det verktyg som Migrationsverket grundar sin verksamhet med massutvisningar på. De använder sig av helt vita bussar där registreringsskyltar täckts över eller tagits bort för att anonymisera de företag som bidrar till att skicka människor till osäkra livsöden i länder såsom Irak.

Här nedan kan du se tydligt och klart hur en oregistrerad vit buss svänger in till flyktingförvaret i Sagåsen, Göteborg.


De vita bussar som förr förde människor till säkerhet undan förföljelse och konflikter har idag istället blivit de som kör iväg människor till osäkra livsöden med risk för förföljelse och död med splittrade familjer i kris som resultat.