Jorden har inga föräldrar som kan sätta in lite mer på kontot

Idag är dagen då världen går över gränsen från att leva på årets avkastningen av jordens resurser till att börja leva på naturens kapital, rapporterar WWF genom DN

Det är alltså idag den 21 Augusti som vi redan förbrukat den andel som jorden har att ge oss för detta år, och framför oss har vi konsumtionshögtider som julhelgen och mellandagsrean. Då vi nu börjar ta av resurskapitalet så kommer avkastningen att minska, vilket betyder att detta datum tidigareläggs nästa år. Gör vi inget åt att minska vår överkonsumtion kommer gränsen för hållbarhet att inträffa allt tidigare på året.

Som exempel på detta vill jag nämna att den här dagen, den så kallade Earth Overshoot Day, inträffade 25 september förra året men redan den 21 Augusti i år. Skrämmande snabbt går vi mot att förbruka jordens resurser.

 

Då många i världen gillar ekonomi mer än just världen tänkte jag försöka förklara med lite enkelt ekonomi och banksnack om hur det här med ekologisk hållbarhet fungerar.

Om världen är ett bankkonto så är världens resurser, i form av järn, metaller, olja och träd mm, saldot. Alltså så mycket pengar som finns på kontot.

Eftersom världen inte har några föräldrar som kan sätta in mer pengar, eller kan spela lite på aktiemarknaden så kommer saldot inte att öka. Varje år så kommer lite ränta på de pengar som finns på bankkontot. I verkligheten handlar det om att skogar växer lite och att fiskar förökar sig.

Men när vi tar ut mer pengar från kontot än vad vi får i ränta så börjar vi ta av det saldo som fanns från början. Då kommer räntan nästa år att bli mindre. Och om vi inte gör förändringar så vi tar ut mindre pengar nästa år så kommer vi ta mer av det ursprungliga saldot och räntan kommer fortsätta att minska. I verkligheten handlar det om att vi hugger ned skogar så de inte kan växa till sig, att vi fiskar upp alla fiskar så de inte kan föröka sig osv. 

Som sagt, jorden har inga föräldrar som kan komma med mer pengar när det börjar krisa. Därför måste vi redan nu börja jobba med att minska vår konsumtion och det resursslukeri som pågår just nu som äter upp kapitalet av jordens resurser.

För varje dag, månad och år vi skjuter upp att ta tag i problemet kommer kapitalet att minska. Det betyder att avkastningen ständigt minskar vilket i förlängning leder till att vi måste vänja oss vid en lägre avkastning och material standard ju längre vi väntar med en omställning till ett hållbart samhälle.

 

Fast, det är kanske inte just du som drabbas av att resurserna tar slut, utan det är kanske dina barn och barnbarn. Eller du kanske inte planerar att få barn så dig rör det ju inte. Det är ju ett juste sätt att tänka.. långsiktigt hörru.

 

Jag tror att vi behöver en regering som tar det här hotet på allvar, kärnkraft är inte svaret, och det verkar tyvärr vara det enda svaret som alliansen har i sin "miljöpolitik". Ibland påstås det att miljöpartiet inte behövs nu när alla partier har miljöpolitik, men fortfarande saknas det politik med substans som kan möta allvarliga problem som detta med hur vi överkonsumerar jordens resurser. 

Tänkte bara säga att sikta på tillväxt och att konsumera igång ekonomin är knappast en särskilt bra lösning.

 

Andra på samma ämne: Hållplats Håden, Camino, Jakob Lundgren

Media: Sydsvenskan

Spara in på politikerlöner istället på antalet politiker, Werme!

NA rapporterar idag att kommunstyrelsens ordförande i Örebro Staffan Werme(fp) vill minska antalet fritidspolitiker:

"Jag har varit ute i nämnderna och tittat på verksamheten. Det känns som att den största aktiviteten är informativ och inte beslutsfattande. På det sättet blir politikerna för mycket tjänstemän i stället för politiska ideologer. Dessutom finns det väldigt mycket administrativ verksamhet kring alla nämnder som man skulle kunna skära ned på, säger Werme (FP)." 

Jag tycker det är en tråkig utveckling som vi går mot om det ska bli färre personer som bestämmer allt mer i kommunen. 

Anledningen till att nämnderna inte tar så mycket beslut kan ju vara för att så mycket beslut tas i kommunstyrelsen. Men om ledamöterna där vågade släppa på lite makt så kanske situationen skulle se annorlunda ut.

Jag tror på ett samhälle där vi alla är med och bidrar. Fritidspolitiker tror jag är en viktig del i att sprida på makten och inflytandet. Helst skulle jag vilja se fler Lokala folkomröstningar och medborgarråd av olika slag för att säkerställa invånarnas inflytande. Det vore en väldigt negativ utveckling att stoppa sådana förslag som går ut på att sprida makten till fler människor. Förslag som Wermes tror jag inte skulle tjäna Örebro väl alls.


Om det är pengar som Werme vill tjäna in på att sparka fritidspolitiker, så kanske han först ska ta en titt på lönerna som kommunalråd och ordförande i nämnder får. Där finns nog minsan en hel del att tjäna in. Vill han då inte längre vara kommunalråd om lönen sänks finns det nog många som kan ta över.

Jag vill verka för att vi sprider makten till invånarna genom fler folkomröstningar, genom refrensgrupper till nämnder och medborgarråd.

Jag vill sänka politikernas löner så att avståndet mellan medborgare och förtroendevalda inte blir för stort. Antalet politiker bör även öka, men alla invånare ska ha rätt till inflytande!


Den här politiken vi sett på senare tid som går ut på att inte bedriva politik, utan att mest inte göra någonting alls är farlig. I tider när politiken måste ta ett ansvar för att ställa om Sverige, satsa på kollektivtrafik och på hållbar samhällsbyggnad är det inte läge att ajournera sig från ansvar. 


Det kanske låter bra att säga att det är medborgarna själva som ska ta beslut och inte politiker, men när medborgarna förväntar sig att politiker tar ansvar för framtiden och göra det som krävs för att vi som samhälle ska klara klimatkrisen så kanske det är dags att växla upp!

Staffan Wermes blogg

Låt Rim stanna!

Foto: Kicki Nilsson
Foto: Kicki Nilsson

I Lördags hölls i Örebro en stödmanifestation för Rim som är 2,5 år gammal och dödssjuk som riskerar utvisning till Libanon

Jag var där för Grön Ungdoms räkning och sa några väl valda ord, här nedan kan ni läsa mitt tal som jag läste upp. 

Jag valde att gå ifrån mitt manus på några punkter för att tona ned en del kritik. Jag har valt att ha med dessa delar här på bloggen då jag känner att det är viktig kritik som jag lättare kan argumentera för här på bloggen.

Anklagelser har redan börjat om att göra Rims fall till politik men jag är inte så rädd för detta. Det är oerhört lätt att vara för en dödssjuk liten flicka, men svårare att vara emot de strukturer och lagar som sätter människor i situationer likt Rims. Kritik av lagstiftning och av de som stiftar lagarna är på sin plats, hur ska vi annars få en förändring så att inte fler drabbas.

 

Hej alla ni som kommit hit!
Jag vill börja med att säga att jag är oerhört stolt över stödgruppen som anordnat manifestationen. Tack, att ni har haft modet som alla vi andra hoppas att någon annan alltid har, att säga att det här inte håller. Ni har uppmärksammat oss andra på hur galen vår migrationspolitik blivit. Hur trångsynt migrationsverket och migrationsdomstolarna blivit i sina bedömningar och hur barnkonventionen ständigt åsidosätts.

Men kanske är det inte så förvånande när vi har en migrationsminister som försvarar utvisingar av halva familjer och andra fall som liknar Rims med att barnkonventionen faktiskt inte är en lag.
Vad säger ni, kanske är det då dags för att göra det? Rädda Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen,
UNICEF, jag själv och många andra kämpar för detta ska bli verklighet. Låt valet i september bli ett val för att göra barnkonventionen till lag. Låt det vara ett krav när ni går och röstar. Barn kan inte hävda sin rätt, och det är därför vi alla är så viktiga.

För barnkonventionen är tydlig. “Barnets bästa skall komma i främsta rummet” Det är en av konventionens huvudprinciper som Sverige lovat att all myndighetsutövning ska grundas i. Hur en utvisning skulle vara för Rims bästa har jag väldigt svårt att se. Det är tydligt att det finns en stor bristande respekt för barns rättigheter.

Senast för några veckor sedan i Almedalen lyssnade jag till hur migrationsminister Tobias Billström menade på att det är viktigt att människor utvisas till länder med dåligt mottagande, just för att visa på att länderna är dåliga i sitt mottagande.

Billström pratar om att det finns en viktig logik i att som han säger bota sjukdomen och inte bara lindra symptomen när det gäller länders dåliga mottagande. Sjukdom och symptom är olyckliga liknelser, särskilt då migrationsverket varit oförmögna att väga in just det här med sjukdom och symptom i Rims fall.

Med andra ord går Billströms och alliansens politik idag ut på att skicka människor att lida för att politiker sedan ska kunna kritisera landet vi skickat dem till. Han säger hans politik är logisk, men kanske då lite väl logisk och rationell och inte så solidarisk eller human. Vilket för mig är konstigt då en migrationspolitik som är logisk också är human.

För mig är det självklart att Sverige ska stå för möjligheter - inte murar!
Därför säger jag; Låt Rim och hennes familj stanna!

Men med en så orättvis och trångsynt lagstiftning som vi hur idag kommer vi samlas här betydligt fler gånger om ingen förändring sker.
Därför vill jag och Miljöpartiet kämpa för en humanisering av migrationspolitiken och ny flyktingamnesti likt den som genomfördes 2005 som lät hundratals barnfamiljer som levt gömda rätten att stanna här.
Jag vet att vi har plats, i Sverige och i våra hjärtan.Glöm inte att kolla in http://stodrim.blogspot.com/ och lämna gärna er underskrift.

 

Jag håller med Björklund

..att det behövs fler vuxna i skolan som inte är lärare. 

Men jag skriver inte under på att "föräldrar till stökiga elever ska tvingas sitta med på lektioner".

Sedan länge har jag haft uppfattningen att det behövs fler vuxna i skolan som inte betygssätter elever. Folkpartiets partiledare Jan Björklund verkar också se behovet men hittar på helt orimliga politiska förslag. Det som behövs i skolan är fler vuxna förebilder som inte bedömer elever. Att ha en dit tvingad förälder är knappast något som kommer hjälpa någon.


Det som behövs är fler fritidspedagoger, en utökad skolhälsovård som på riktigt är en resurs för elever, vilket varit en stor brist i svenska skolan sedan 90-talskrisen då det drogs ner enormt på skolan. Björklund låtsas som detta inte alls påverkat skolan och eleverna, utan att det är elever som vill spela allan. (tror en numera säger "cool"). Lite credd ska han förstås ha för att nu äntligen lovat satsningar på skolhälsovården. Forskning visar att unga i Sverige mår otroligt dåligt och det är något politiken måste ta på allvar.


Björklund säger även "Man kan faktiskt inte avsäga sig sitt föräldraansvar" men han har effektiv lyckas avsäga skolan sitt ansvar för att hjälpa elever under mandatperioden som gått. Vad skolan har för ansvar gentemot eleven är inget som björklund pratar om, istället pratar han om elevens ansvar, och nu föräldrarnas. 

Det är dags att modernisera svensk skolpolitik. Vi behöver en skolpolitik som ser eleverna som kunniga individer som behöver stöd från vuxna för att utveckla sitt lärande. Detta istället för en skolpolitik som svartmålar unga som okunniga och jobbiga elever som gör livet svårt för lärare.


Sverige behöver en skolpolitik som satsar på att ge eleverna mer att säga till om genom att utöka elevdemokratin, för att ge eleverna rätt som viktiga aktörer i skolan, inte endast rollen som passiva mottagare av kunskap. Det är viktigt att barn och unga får vara med och ha inflytande över sin egen situation, även skolan!


Lärartätheten är det riktiga problemet och det är dags att vi gör upp med det stora problemet som skolan ärvt från 90-tals krisen. Jag är övertygad om att stora elevgrupper och få lärare är ett större problem än mobiler i skolan eller att människor har slöja eller burka. 

Jag vill se en skolpolitik som tar tag i de riktiga problemen.

 

PS. Björklund har ju i förra veckan gått ut och lanserat sin ide om att skolk ska in i betyget. Men han lyckas inte förklara varför skolk ska finnas med i just betyget. Kuniri skriver en mycket bra analys om detta och Björklunds retorik i övrigt.