Jag vet minsann vad Sossarnas väljare vill ha!

Vi hoppas naturligtvis att de [Miljöpartiet] väljer att lyssna på sina väljare, som vi vet vill se ett rödgrönt styre
- Lena Båstad, kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro

Det är Sveriges Radio som rapporterar om att Socialdemokraterna är kritiska till att det eventuellt kan bli fortsatt samarbete mellan Miljöpartiet och de borgerliga partierna i Örebro.

Idag sitter Miljöpartiet i majoritet i kommunfullmäktige tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Genom sin vågmästarroll har partiet med sina 5.76% i förra valet kunna ställa hårda krav i förhandlingar och har bla förhandlat sig till två kommunalråd och två politiska sekreterare. Även ordförandeposter i Samällesbyggnadsnämnden och Byggnadsnämnden har partiet fått. (Vilket är ganska mycket för ett sådant litet parti) I Koalition Örebro som samarbetet kallas är de små partierna tillsammans större än Moderaterna vilket fått till följd att ett vetosystem inrättats i samarbetet. Alla partier är lika mycket värda och inget ensamt parti kan styra mer än andra. Med andra ord, Moderaternas inflytande är begränsat.

Valet att inte samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gjordes då bättre fördelar och mer genomslag för grön politik kunde nås genom att samarbeta med Koalition Örebro. Miljöpartiets förhandlingar är ett viktigt steg för att garantera största möjliga genomslag för den politik partiet bedriver; en handlingskraftig miljöpolitik. Det är ju sedan ganska rimligt att anta att väljarna vill att det parti de röstar på får genomslag för sin politik.

Socialdemokraternas företrädare påstår nu att de vet exakt vad Miljöpartiets väljare vill ha. Jag själv skulle säga att de lagt sina röster för att få handlingskraftig miljöpolitik, medan Lena Båstad försöker antyda att Miljöprtiets röster egentligen är röster på Socialdemokraterna. 

Med liknande logik som Lena Båstad använder skulle jag vilja hävda att jag vet följande;
Socialdemorkaternas väljare vill egentligen ha redig och handlingskraftig miljöpolitik, och det vore bra om Socialdemokraterna i Örebro respekterade detta och försökte leva upp till väljarnas förväntningar efter valet. 
För de erfarenheter jag har med mig från mitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden är att sossarna ständigt i alla detaljplaner som spikas försöker ge fördelar till de som åker bil. Hur grönt det är, ja det kan ju diskuteras.. Har även hört att de är emot de kommunala naturreservat som instiftats i kommunen under mandatperioden.

Att den majoritet som sitter tillsammans och styr, pratar med varandra om framtiden är inget konstigt i sig. Dels för att det är ett samarbete vilket för åtminstone de flesta kännetecknas av att det förs en dialog och samtal mellan partierna. Miljöpartiet har även gått till val på att driva långsiktig miljöpolitik och att då inte se längre än en mandatperiod vore ganska dumt. 


Allt detta betyder dock ingenting för hur en framtida majoritet ser ut. Som alla vet är det valresultatet som är grunden för att skapa majoriteter. Låt oss ta detta snack om samarbete när vi vet vad väljarna vill ha, istället för att gissa och framstå som allvetande som Socialdemokraterna.

Jag kommer i kommunfullmäktige jobba för att få genomslag för miljöpartisitisk politik. Det handlar inte om att stödja borgare eller sossar, utan det handlar om att driv på en omställning till ett mer hållbart samhälle.

"Vi hoppas naturligtvis att de väljer att lyssna på sina väljare, som vi
vet vill se ett rödgrönt styre"

SD hittar på egna sanningar om ensamma flyktingbarn

Idag skriver jag för Rädda Barnens Ungdomsförbund på organisationens blogg om Sverigedemokrater som påstår att barn inte alls utsätts för förföljelse runt om i världen, vilket såklart är helt fel.


Att motsätta sig att ta emot ensamkommande flyktingbarn med motiveringar som är baserade på lögner verkar vara SDs nya politik.Här kan du läsa mitt inlägg:

SD om ensamkommande flyktingbarn: "Barn förföljs inte"

Sydsvenska dagbladet rapporterar idag kring an annons skapad Sverigedemokraterna som hävdar att ”barn aldrig är utsatta för hot av dödsstraff och förföljelse" och att det därför inte finns några skäl att at emot dem.

Inte bara visar Sverigedemokraternas ordförande i Burlöv Lars-Anders Espert upp total brist på verklighetsförankring utan också brist på respekt för FNs barnkonvention. Det är i ett uttalande till tidningen som han påstår att barn inte alls förföljs på olika platser i världen och att det finns de barn som är i behov av beskydd.

Han säger även:
En människa som är sjutton år gammal är i stort sett vuxen. Barn förföljs aldrig, men om människor bär sig väldigt illa åt när de är sjutton så kan de också avrättas, det kan jag mycket väl tänka mig.

Alla som någon gång läst FNs barnkonvention vet att det på den allra första sidan i artikel 1 står "barn är varje människa under 18 år". Lars-Anders Espert verkar alltså aldrig ha öppnat ett exemplar av konventionen då han tror att ett barn förlorar alla sina rättigheter så fort de kan anses vara "i stort sett vuxna". Alla vi andra vet att de rättigheter som barn innehar är okränkbara oavsett hur vuxna de kan framstå i någons öga. Ett barn är alla människor under 18år.

Han verkar heller inte ha några som helst problem med att, vilket är hans egna ord när det gäller förföljelse av barn och deras föräldrar, "barn följer med av bara farten" då det är föräldrarnas fel att familjerna förföljs.

Det är minst sagt en underlig hållning till när barn utsätts för våld och förföljelse. Att barnen inte alls är föremål för själva förföljelsen utan att de bara råkar bli föremål för förföljelsen som deras föräldrar utsätts för. Vissa av oss andra skulle säga att det är att bli förföljd.

Tvärtemot vad Sverigedemokraterna tycker så anser jag att vi i Sverige måste ta ett större ansvar för att hjälpa de barn som far illa ute i världen. Att hjälpa de ensamma barn som når hit till Sverige på flykt från krig och våld är absolut självklart!

Niclas Persson
Barnrättskämpe

Avslutningsvis vill jag tipsa alla er som vill någonting annat om kampanjen Rösta demokratiskt! som drivs av Ungdom Mot Rasism.

SKL vill se en nationell samordning av biblioteken

Om ungefär en månad inleds Miljöpartiet de gröna sin kongress, bland annat kommer kongressen ta ställning till en motion om att skapa ett nationellt e-bibliotek som jag skrivit tillsammans med Jakob Lundgren.

En ny rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som släppts i dagarna kommer till slutsatsen att det behövs en aktör som samordnar läns- och folkbibliotekens utvecklingsfrågor exempelvis när det gäller nya e-tjänster.

KB (Kungliga Biblioteket) pekas ut som en viktig aktör i denna rapport:
SKL:s studie visar att KB bland annat bör stödja läns- och folkbiblioteken genom att utveckla och ansvara för en nationell databas över alla böcker och utveckla e-tjänster för e-lån.
Detta är i princip vad vi efterfrågat i vår motion, men vi vill gärna utöver detta se att även film och musik kan samordnas och bli en del av verksamlingen.

Det är kul att driva nytänkande och verklighetsförankrad politik!

Därför är en röst på SD inte är att rösta demokratiskt!


Här kommer ett exempel på varför en röst på Sverigedemorkaterna inte är att rösta på ett demokratiskt alternativ.

I Sundsvalls kommunfullmäktige har riksdagskandidaten Johnny Skalin (SD) lagt en motion som är rent utsagt skrämmande. Sverigedemokraterna vill med sin motion dra in allt stöd till "Invandrarföreningar".

Läs gärna motionen själva men det som vi kan se främst är hur de vänder sig mot vilka som driver föreningarna, inte vad de gör. De anser alltså att det är viktigare att döma föreningar utefter om de drivs av personer som inte är födda i Sverige än vilken slags verksamhet föreningarna bedriver.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att med omedelbar verkan upphöra med ekonomiskt stöd till invandrarföreningar

att anta ett principbeslut om att kommunen framledes ej utbetalar stöd till invandrarföreningar

Det står helt klart att människors lika värde, vilket är en grundbult i ett demokratiskt samhälle, inte är något som Sverigedemokraterna håller särskilt högt. De vill ta bort stöd till föreningar (oavsätt verksamhet) som drivs av invandrande människor.

De väljer att döma människor efter attribut såsom etnicitet istället för att se vad de bidrar till samhället. De vill straffa en hel grupp just därför att de kan kategoriseras tillsammans. De verkar inte ha förmåga att se att alla människor har ett lika värde och att alla är unika. De vill straffa "invandrarföreningar" just för att de innehåller "invandrare"  istället för att göra en bedömning efter vilken slags verksamhet de har.

Sverigedemokraterna vill ta sig rätten att bestämma hur människor ska leva sina liv, de vill se en påtvingad anpassning av människor som kommer hit till Sverige. De garanterar inte heller den grundläggande rätten och friheten att låta människor vara den de är.

Det är inte brist på anpassning hos nyanlända eller det faktum att det existerar "invandrarföreningar" som är problemet i vårt samhälle idag. Det största problemet av alla är rasismen. Denna motion till Sundsvalls kommunfullmäktige är ett praktexempel på rasism, att kategorisera människor efter olika attribut och agera därefter.

Stoppa Rasismen, Rösta demokratiskt!

Andra som skriver på ämnet är Jakob Lundgren