Eleverna äger skolan!

Veckans stora fråga har varit om  främlingsfientliga partier verkligen ska bjudas in till skolor och debatter.  I veckan rapporterade bland annat P4 Örebro från en debatt på Alléskolan i Hallsberg dit SD varit inbjudna och Ung Vänster därför avböjde.

I vissa kommuner och på vissa skolor förbjuds samtliga politiska partier att komma till skolan, detta efter att JO (Justitieombudsmannen) yttrat sig kring hur man valt att bjuda in olika partier men inte SD. Det har alltså blivit en diskussion om politiska partier överhuvudtaget har rätt att få komma till skolan och om skolan verkligen är en offentlig plats.

Det är väl ungefär där jag tycker debatten bör ligga, har politiska partier verkligen rätt att komma?

Jag skulle vilja citera något som en god vän skrivit och som jag verkligen håller med om:

Även jag motsätter mig såklart tanken på att stänga ute partier. Och framför allt tanken på att låta rektorer göra det. Men om eleverna på en skola inte vill ha några partier där, oavsett anledning,  så har de rätt att slippa det. 

- Sara Thiringer

Det är otroligt viktigt att lyfta elevperspektivet här. Det bör inte bara vara skolledningen som avgör vem som får eller inte får komma. Att eleverna får rätt att bestämma över sin skola bör vara en självklarhet. Skolan bör kanske inte ses som en offentlig plats, utan den bör främst ses som hem eller plats för arbete för eleverna.

I en debattartikel i Sydsvenskan från tidigare i veckan, skriven av Maria Ferm (Grön Ungdoms språkrör) Mats Pertoft (Miljöpartiets skolpolitiska talesperson) att skolor borde vara tvugna att ta emot samtliga politiska partier.

Det är en svår fråga, men fokus bör inte ligga på att släppa in främlingsfientliga partier eller inte. Frågan bör vara vem bestämmer, och svaret bör vara eleverna!

Elever äger skolorna!

http://sarathiringer.wordpress.com/2010/03/01/det-ar-eleverna-som-ska-bestamma-over-skolan-inte-politiska-partier/

Även jag motsätter mig såklart tanken på att stänga ute partier. Och framför allt tanken på att låta rektorer göra det. Men om eleverna på en skola inte vill ha några partier där, oavsett anledning,  så har de rätt att slippa det.  - Sara Thiringer

Örebro kommuns medborgarbudget

Nu har arbetet med medborgarbudgeten i Örebro kommun påbörjats. Under dagen har några gymnasieelever från Karrolinska skolan som jobbar med att ta fram förslag på investeringar upp till 500 000 kr varit på besök hos kommunens tjänstemän på stadsbyggnadshusen.

..presenterades som en såndär politiker

Jag själv deltog under besöket för att försöka följa det extremt spännande projektet med att låta medborgare få vara med och bestämma. Min tanke är att följa projektet för att se hur det kan utvecklas. Lite läskigt var dock att jag var där i egenskap av och presenterades som en såndär politiker. Men det är såklart kul att få visa att politiker inte bara behöver vara människor i övre medelåldern med grå kostym. Men det var inte bara ungdomarna som var förvånade, några tjänstemän höjde ögonbrynen^^

Projektet handlar om att låta skolungdomar få ta fram förslag på investeringar som ska göras i eller i anslutning till Svartån som rinner genom Örebro. Förra året avsattes 250 000kr till medborgarbudget, vilket investerades i badplatsen vid hästhagen i närheten av Risbergska skolan. Detta året är projektet tillbaka men denna gång är det alltså 500 000 som ska investeras.

Några målpunkter för projektet är att öka örebroarnas tillgänglighet till Svartån, komma på aktiviteter eller sevärdigheter eller vilket vore bäst av allt; hitta sätt att öka badvattenkvalitet så att det går att bada.


Det var en rad olika och spännande ideer till förslag som ungdomarna kom med.
- Att anlägga gräs och utöka Henry Allards park (vid Järntorget) där det idag är stenbeläggning och att i samma park skapa möjligheter för ett säsongsfik med kvällshäng.

- Ett annat hett område är Stadsparken och Stora Holmen där många efterfrågar en bro för att öka tillgängligheten till holmen. Mer belysning, mer tillgänglig natur, grillplatser, brygga m.m. är saker som efterfrågas.

- Trampbåtar från Slottsparken (mittemot fisktrappan) för att låta både besökare och örebroare att upptäcka staden från ån är en annan idé. Kanske rent av att placera ut konstverk och ha en OpenArt liknande utställning längs ån.

- Lite bortglömt är Väståparken som ligger längs med Rudbeckgatan och Hertig Karls Allé. kommunen har redan idag planer på att anlägga en flytande bassäng som möjliggör bad trots den dåliga vattenkvaliten. Några elever hade ideér på att rusta upp parken, anlägga en beachvolleyplan och ordna med toaletter mm.

Ideerna är många och detta var bara de från en av de involverade skolorna. Det är verkligen intressant att få se hur vissa saker återkommer och hur ideérna sprudlar när människor får en chans att ge sin åsikt.

Jag kommer i kommunfullmäktige jobba för att arbetet med medborgarbudget utökas.

Jag vill att det tillskjuts mer pengar och att fler människor får en chans att uttrycka sin mening. Jag tror även att det är viktigt att de lärdomar som fås från de omgångar som varit och nu pågår implementeras i framtiden. Förhoppningen är att fler medborgare ska få mer att säga till om och att de får utvecklade verktyg att göra sin röst hörd.
Allt detta är i grunden en demokratifråga och makten bör ligga så nära människor som möjligt. Detta för att jag tror människor mår bra av att få vara med och bestämma och bli hörd, det är även så man får fram de bästa och bäst förankrade besluten.


Jag kandiderar till kommunfullmäktige och är namn #5 på listan för Miljöpartiet de gröna i Örebro.

Rösta grönt och rösta ungt!