Motorvägar är inte långsiktig infrastruktur

Regeringen redovisar idag sin stora infrastruktur satsning på 482 miljarder kronor. Men oavsätt hur hårt de satsar kommer vi inte ifrån det faktum att de satsar fel!

I förslaget ingår bland annat en satsning på den nya sexfiliga motorvägen som går under namnet förbifart Stockholm som beräknas kosta minst 25 miljarder kronor (lika mycket som det samlade svenska biståndet). Det är förövrigt en satsning som stöds av en majoritet av män medan kvinnor hellre ser satsningar på kollektivtrafik.Det är en felsatsning då nya vägar endast leder till mer trafik, det är en lösning som skapar mer problem med mer trängsel och fler bilar.

Tråkigast av allt är hur regeringen omfördelar pengar från trängselskatten i Stockholm till mer väg istället för att låta pengarna stödja kollektivtrafiken, vilket var tanken från början.Trängselskatten var tänkt att omfördela pengar från vägar till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken som nu får lida till fördel för förbifart Stockholm och alla med bil..

Det skrämmande är att hela 136 miljarder kronor ges till ny väg och endast 64 miljarder kronor till järnväg. med andra ord är det endast omkring 13% av denna satsning som går till ny räls och en stärkt svensk järnväg. 

Det är knappast att satsa för framtiden om drygt 30% av 480-miljarder satsas på väg. Självfallet krävs underhåll av gamla vägar, men att bygga helt nya vägar istället för järnväg är bara bakåtsträvande.
Motorvägar är ingen långsiktig infrastruktur!

Bussar ska gå när folk vill åka!

Håller med Fredrik Persson (mp) när han i kommunfullmäktige svarar på frågor om den nya stadstrafiken; Bussar ska gå när folk vill åka!

Jag själv är inte infödd Örebroare men jag har förstått att samtrafiken är något folk här i Örebro har en stor förkärlek till. Absolut har samtrafiken fungerat bra under tiden jag bott här och kanske är jag kräsen som ser problem när jag har två bussar att välja mellan men att de sedan åker samtidigt från stan.

För det känns lite trångsynt att bara prata om samtrafikens vara eller ickevara, nyckeln till en bra kollektivtrafik är ju som sagt att bussarna går när folk vill åka.

Det finns ingen stor brist i systemet idag om ni skulle fråga mig, men det finns såklart saker som kan bli bättre. För mig som har blivit skolad i Göteborgs kollektivtrafik så är det lite främmande att om man missar en buss, missar man alla.

Hur gör vi ett bussystem som passar alla? Jag vill kunna utnyttja det faktum att flera linjer kan ta mig dit jag ska, när jag vill. Men samtrafik är inte helt dåligt. Finns det en gyllene medelväg?

Vad teckenspråk kan ge mänskligheten

Vad teckenspråk kan ge till mänskligheten?

Under en föreläsning den 10 mars talade ordförande för World Federation of Deaf; Markku Jokkinen kring teckenspråkets möjliga bidrag till samhället. Markku gästade Musikhögskolan på Örebro Universitet i samband med Örebro kommuns utropat sig som Europas teckenspråkiga huvudstad och samma vecka arrangerat en teckenspråkskonferens.

Inledningsvis talade han kring FNs arbete med att fastställa teckenspråk som ett fullvärdigt språk och även ge status som minoritetsspråk genom olika konventioner. Han nämnde hur talspråk och teckenspråk historiskt sett varit skilt åt och behandlats olika. Teckenspråk ansågs mer som en form av stöd medan talade språk sågs som ett mer utförligt och nyansrikt. Till sist kom man inom FN-systemet fram till att teckenspråket var än större och tillräckligt utförligt för att anses som ett fullvärdigt språk. Därmed finns ingen åtskillnad på talade språk och teckenspråk, språk som språk sade man.

Forskning av hjärnans uppbyggnad och funktion stödjer detta då forskare inte har lyckats hitta någon skillnad på hjärnfunktioner mellan teckenspråkiga och hörande. Hjärnan har olika beståndsdelar med olika funktioner främst brukar man sammanfatta med en del för rörelser och en för språk. Trots att Teckenspråk till stor del består av rörelser så behandlas själva språket i samma halva som för hörande.

Alla använder visuellt mer än audiotivt.

Marrku talade om forskning som visat att den kommunikation som hörande använder sig av består till 70 procent kroppspråk. "Men det är ju teckenspråk!"- utbrast han. Även om det inte är rafinerat finns tendenserna där, frågan är bara varför hörande barn inte får lära sig mer om det egna kroppspråket och om teckenspråk.

Han menar på att grunderna finns hos alla, att det är något som bara behöver vårdas. Att dela med sig av teckenspråket är det främsta som teckenspråkiga kan dela med sig av till samhället.

Teckenspråket kan utrota krig.

Markku menade på att en fantastisk sak som teckenspråket kan ge mänskligheten är en global identitet. Det må finnas nationer och nationella identiter, men för teckenspråkiga är identiteten närmast global. Teckenspråket är visserligen unikt och utformat i olika länder, dock finns det mycket som är universiellt då språket är visuellt baserat. Om vi människor minskade tröskeln för att kommunicera och att förstå varandra skulle krig förmodligen inte förekomma.

Att lyssna till Markku var otroligt lärorikt och inspirerande, hans ingångspunkt var att berätta vad teckenspråkiga kan dela med sig av istället för att på något sätt måla upp att de låg i skuld till hörande. Bilden hos vissa är att den teckenspråkiga minoriteten på något vis står i skuld till den hörande världen som påstås vara de som byggt samhället. Genom att fokusera på teckenspråket som en värdefull gåva, som ett sätt att tillföra kreativitet, utveckling och identitet till samhället, förkastas ideerna om en kollektiv skuld.

Markku är ett starkt språkrör för dövrörelsen och han gör tydligt att döva på intet sätt är beroende av hörande, det kan dock tänkas att teckenspråkiga gärna delar med sig av sitt språk och att det är en viktig anledning till interaktionen med hörande. De är en del av samhället för att de vill tillföra.

Mina egna reflektioner stödjer detta, det är jag som är inbjuden att ta del av något stort när jag får lära mig teckenspråk. Det är jag som känner skuld när jag ser hur samhället strukturellt stänger ute de som försöker tillföra fler nyanser.

Teckenspråkiga ska inte behöva känna sig tacksamma, det är övriga samhället som ska känna sig tacksamma mot dem som vill ge oss teckenspråk.

Förövrigt borde ni kolla in WeSign och Spread the sign

KDU:are svarar om kapitalismen och miljöförstöring.

Min vän är medlem Kristdemokraterna och har åkt iväg på en utbildning i Stockholm med KDU. De skulle inför helgen läsa på lite om frihet, kapitalism och kristendom. Vi hade redan innan pratat lite om det och jag ville skicka med en fråga för att veta mer hur de såg på det kapitalistiska systemet i förhållande till miljöförstöring.

Min tanke är att det idag är lätt att tjäna pengar på att göra omiljövänliga saker. Att hugga ned regnskog har varit ett utmärkt sätt att tjäna pengar, men det är förödande för miljön. Har kapitalismen lösning på att få oss att sluta förstöra miljön?

Det är alltså bara aktiva medlemmar jag frågat om hur de resonerar inte om partilinje.

Jag skickade med min fråga via sms, så här löd det:
"Skulle ni hålla med om att det kapitalistiska systemet som det ser ut idag inte ser till ekologiska aspekter? Det går att tjäna på att förstöra miljön. Hur kan kapitalismen åtgärda detta? Eller behövs det något annat?"

Jag fick sedan ett svar från min vän som diskuterat lite med andra:
Genom att producera ekologiskt tänker man inte miljövänligt genom att i grunden så kräver all ekologisk produktion mer bearbetning via maskiner som bidrar till ökade koldioxidutsläpp och så får man ju alltid ut mindre än ur ett konversiellt producerad skörd. Alltså är det miljövänligt att vara en miljöförstörare.

Följdfråga: "Men då har alltså det kapitalistiska systemet ingen lösning  på hur vi slutar förstöra miljön?"

Svar:
Vi förstår inte vad det kapitalistiska systemet har med miljön att göra

Följdfråga: "Varför skulle det krävas mer bearbetning av maskiner för att ekologisk producera något? För att det ska vara ekonomiskt hållbart? För då tar ju prissättningen ingen hänsyn till ekologiska aspekter?"

Svar:
Man måste bearbeta jorden mer för att man inte får använda vilken gödning som helst. Det leder i längden till ökade koldioxidutsläpp per kilo/färdig produkt. Sen får man ju ut mer pengar per kilo ekologiskt odlat. Så ja man får bättre betalt för att förstöra miljön genom att odla ekologiskt. Men jag skulle kunna tänka mig att höja momsen på importerade varor och sänka på närproducerade. Och då tänker jag på spannmål främst.

Följdfråga: "Att låta en skog stå kvar vore att se till ekologiska aspekter. (Frågan handlar inte endast om ekologisk odling utan att värna om miljön) Kapitalismen sätter idag endast värde på en nedhuggen skog och ev marken, håller ni med? 

Svar:
Är du medveten om att det lag på att återplantera skog man huggit ner och att unga plantor tar upp mer koldioxid än gamla döende? För då förstår du att man är miljövänlig om man brukar skogen.

Följdfråga: "Men jag tänker inte endast på Sverige. Ni skulle alltså säga att avverkning av regnskogar är positivt och miljövänligt? Men ett uppeldat träd slår ju ut den återbindning av koldioxid som ett nyplanterat träd står för. (därav klassa trä som förnybart bränsle) Men miljö är mer än koldioxidhalter i atmosfär, avskogning leder till andra problem för bla djur men även kretsloppsfunktioner. Tar kapitalismen hänsyn till detta genom prissättning, eller behövs det förändring?"

Svar:
Många kapitalinnehavare gör mycket. Svenska kyrkan t.ex. som styrs av politiker köper regnskog och låter den vara. och det är ju bra. I övrigt vill vi verka för att bevara regnskogen.
Följdfråga: Hur?

Svar:


Frågor som jag inte upplever som besvarade:
  • Hur kan kapitalismen åtgärda detta [bristande hänsyn till ekologik]? 
  • Eller behövs det något annat [Ett annorlunda system]?
  • För då tar ju prissättningen ingen hänsyn till ekologiska aspekter?"
  • Kapitalismen sätter idag endast värde på en nedhuggen skog och ev marken, håller ni med? 

Regeringens kärnkraftsförslag måste falla!

Till veckan som kommer blir det en omröstning i riksdagen om regeringens kärnkraftsproposition. På förslag finns alltså att investera i ny kärnkraft, det är det förslag som måste röstas ned.

Redan nu har två centerpartister vid namn Solveig Ternström och Eva Selin Lindgren ställt sig till Nej-sidan. Även den avhoppade moderaten Göran Thingwall har sagt att han kommer att rösta emot regeringens förslag. Med dessa tre röster behövs bara en till för att fälla regeringens förslag; och ännu en centerpartist står och väger.

Sven Bergström (c) har i en intervju med Ekot sagt att han kommer ha svårt att rösta ja till ett förslag som innebär nya reaktorer. Våra barnbarns framtid kan med andra ord stå i Sven Bergströms händer.

Precis som Sara Thiringer (mp) har jag skickat ett mail med mitt stöd till Sven Bergström. Att bryta partilinjen, när det t.o.m finns ett stämmobeslut är inte lätt, men det är rätt!

Här kommer det mail jag skickade till Sven för att visa mitt stöd, du får gärna låna:

Hejsan Sven!

Jag hoppas att du orkar stå emot partipiskan och rösta nej till kärnkraftspropositionen! 

Jag tror att både du, precis som jag, vet att kärnkraft inte är långsiktigt. Vad är (kanske) 200 år av uran i jämförelse med 100-200 000 år i slutförvaring.

För visst är energieffektiviseringar och förnyelsebara energikällor ett bättre alternativ än en utökad kärnkraft? För mina barn och barnbarns framtid hoppas jag att du orkar stå på dig mot partilinjen att säga ja till ny kärnkraft.

Jag tror på dig att du gör rätt val! 

Hälsningar Niclas Persson

För någon timme sedan fick jag ett svar:

Hej

Och stort tack för stödet. Det ger styrka med alla uppmuntrande mail som kommer.

mvh
Sven Bergström
Riksdagsman (c)
Ledamot av trafikutskottet
070-343 94 95

Gör din insats för en hållbar värld, utan kärnkraft! Skicka iväg ett mail eller sms med en uppmuntran, jag tror det behövs! (tar högst 5 min!)