Tydlighet ger bäst förutsättningar för tillgänglighet

Jonas Eriksson bloggar idag om Arbete med att öka tillgänglighet raseras.

Att Programnämnd Samhällesbyggnad i Örebro kommun riskerar att ändra en formuleringen som den eniga Byggnadsnämnden antagit vad gäller kvalitetskrav för uteserveringar.

Det vore väldigt olyckligt om luddiga formuleringar får företrädde framför tydliga krav på tillgänglighet. Det ska vara lätt att veta vad som gäller, och det som gäller borde vara att Örebro ska vara en tillgänglig stad!

Örebro blir europeisk teckenspråkshuvudstad

Idag har Örebro kommunfullmäktige beslutat om att mynta begreppet teckenspråkshuvudstad och att utse Örebro till en sådan. Men medan jag lyssnade till debatten fick jag inspiration till att skriva lite. Det jag vill få sagt är:

MEN,

Tillgänglighet är mer än ord

Under Kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen beslutades det om att göra Örebro till europeisk huvudstad för teckenspråk. Att särskilt fokus ska läggas på tillgänglighet för teckenspråkiga i kommunen. Det är en positiv utveckling att politiken äntligen insett att mycket finns att göra för att garantera tillgänglighet för teckenspråkiga invånare.

Debatten i kommunfullmäktige kantades, förmodligen som vanligt, av mycket fina ord. Alla vill visa sin vilja och stora intresse i frågan, vilket såklart också är något oerhört positivt. Men det slående är hur lite alla dessa fina ord betyder om man skulle stänga av ljudet. Främst skulle alla politiker se ut som fiskar som torrlandat och deras ord skulle inte se ut mer än försök att hålla sig vid liv.

Det som behövs nu är att riktig förändring sker, att de fina orden omsätts i reell förändring för teckenspråkiga. Att kommunen blir mer tillgänglig, och förhoppningsvis innebär detta bland annat att kommunfullmäktiges egna möten i framtiden blir teckenspråkstolkade.

För i en stad som Örebro, med en så stor andel teckenspråkiga invånare, är det en stor brist att demokratiska forum såsom kommunfullmäktige inte är tillgängliga. Avsaknandet av teckenspråkstolkar på plats och i sändningar på internet är slående, något som vi hoppas förändras när Örebro nu blir en huvudstad för teckenspråk.

Niclas Persson
Språkrör, Grön Ungdom Örebro
Kandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna

Vi får se om NA vill publicera min lilla insändare.

Det nya partiet Landsbygdsdemokraterna

Sveriges Radio rapporterar att ett nytt parti bildats under namnet Landsbygdsdemokraterna. De ska koncentrera sig på landsbygdsfrågor och vargfrågan. Partiet har representanter i Dalarna, Örebro, Värmland och Uppland.

Om man googlar hittar man snabbt till Landsbygdsdemorkaternas hemsida. Där kan man bland annat läsa att de står för:
Vad gäller vargar måste, om "frilevande" vargar ska finnas i Sverige, dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat.
Landsbygdsdemorkaterna ser även; att slippa rovdjur som en mänsklig rättighet:
Var de [rovdjuren] än må vara inom av människor befolkade delar av landet innebär det så stora negativa ingrepp i människors rätt till ett tryggt och kvalitativt bra liv i den bygd där de vill bo och verka, att det inte kan anses förenligt med grundprincipen om alla människors lika värde och rättigheter.
Människor som inte vill leva med stora rovdjur som närmaste grannar, ska inte behöva göra det. Rovdjuren ska då avlägsnas och människor ska inte genom politiska påbud uppmanas att anpassa sig

Att leva i "harmoni" med naturen
Det [att inte döda eller avlägsna djur] är ingen framkomlig väg för att upprätthålla en befolkad och levande svensk landsbygd, där människor lever i harmoni med naturen på ett sätt som bevarar traditioner och kulturarv för framtiden.

Det är med andra ord ett parti som bildats i huvudusak utifrån den senaste tidens vargdebatt. Man ser vargen och andra rovdjur som orsak till landsbygdens avbefolkning, främst för att alla som bor på landet känner sig otrygga och inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Det är också intressant att de ser jakt och avlägsning av djur som att leva i harmoni med naturen. Det är uppenbart att partiets syn på djur är att de inte har en plats i naturen, framförallt inte i natur där människan bestämt sig för att finnas.

Att ha synen på naturen att det är något man kan kontrollera och bestämma förutsättningarna för är farligt. Vi ser exempel från hela jorden hur liknande ideer, om hur människan ska över naturen, fått allvarliga konsekvenser; avskogning av världens regnskogar, utfiskning av världshaven, jakt på valar, sälar och delfiner, kanske framförallt på rödlistade arter.


För mig handlar harmoni med naturen om att värna den biologiska mångfalden.
Att säkra jorden och de ekologiska systemens fortlevnad även efter min generation, och generationen efter det. Vi kan aldrig prioritera människan före naturen, detta då vi är så hårt beroende av den för att överleva. Att tro att naturen inte har en roll i ett samhälle för människor blir motsägelsefullt då vi är bereonde av att de ekologiska systemen fungerar.

Gör som jag, rösta nej till Landsbygsdemokraterna!

Malmström vill stärka murarna mot omvärlden och göra dem oberoende.

SVT rapporterar från utfrågningarna i EU-parlamentet där man håller på att tillsätta nya kommissionärer. Cecilia Malmström som är den svenska kandidaten har fått en del frågor rörande invandring till EU.

Till en början verkar hen stå emot bra när hen konfronteras med att hennas politik kan leda till massinvandring. Hen hänvisar till det behov av arbetskraftsinvandring som behövs för att hålla igång välfärd- och pensionssystem. Mycket bra!
- hen kunde förstås ha nämnt människor utanför Europa också är människor och inte bara är arbetskraft. Men vad ska jag begära.

Det anmärkbara är dock hur hen yttrar sig kring FRONTEX, det som så fint beskrivs som; EU:s gränskontrollorgan. Joakim Larsson(MP) förklarar dock FRONTEX mycket bättre.

20 flygplan, 30 båtar, 100 fartyg av olika former och ett flera hundra personer med ett uppdrag. Att utgöra insatsstyrka för att hindra extraordinära flyktingströmmar som inte det vanliga Fort Europa klarar av att hindra.


Hen klargör att hen vill stärka Frontex genom att göra organet obereoende på EU-länderna, genom att de får köpa eget material.
- Främst är ju alltså Frontex funktion väldigt tvivelaktig, de ska med vapen hindra människor, som riskerar livet för att ta sig över bland annat gibraltarsundet, att komma in i Europa.
Att Malmström sedan har förslag på att göra insatsstyrka både starkare, låta dem köpa vad de vill samt göra dem oberoende på länderna de verkar i, ja det verkar ju vettigt?

Slutsatsen är att om man tror Malmström kommer driva en human politik i EU så kanske man ska sluta drömma. Det enda humana vore att lägga ned Frontex.

Presentation till kommunfullmäktigelistan

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Örebro för Miljöpartiet de gröna och är namn #5 på partiets lista. Här kan du läsa min presentation inför det interna provvalet.

Namn: Niclas Persson
Ålder: 20 (21 till valet)
Sysselsättning: Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro Folkhögskola

Har du förtroendeuppdrag idag i kommunen (om ja, vilka?), eller är du grön på det här?
Har nyligen blivit invald som ersättare i byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Har tidigare varit medlem i Miljöpartiet och Grön Ungdom i Göteborg men är uppväxt i Örebro län (Degerfors/Karlskoga) och gått gymnasiet i Örebro för några år sedan. För att snabbt förklara varför jag valt Örebro framför Göteborg så är det lite på grund av att få känslan att komma hemåt och dels för att det är en så bra stad!

Vilka uppdrag är du främst intresserad av under nästa mandatperiod?
Har ännu inte bestämt vilken nämnd som är mest lockande. Skolfrågor och kultur är några saker som alltid har intresserat mig, även tillgänglighetsarbete är viktigt för mig. Men är redo att ta mig an nya utmaningar och få en anledning att sätta mig in i nya frågor och driva nyanserad och grön politik. Står till förfogande där det behövs lite nya krafter!

Tre frågor du skulle vilja fördjupa dig i under nästa mandatperiod:

 • Demokratisering med särskilt fokus på barn och ungas inflytande
  Det behövs en demokratisering inom kommunen och samhället i stort. Vi måste utveckla våra demokratiska forum till att bli forum för deltagande demokrati där medborgare ges ett större förtroende och inflytande över sina egna liv. Detta genom folkomröstningar, medborgarforum, lokala forum mm.

  Jag vill särskilt se att Barn och Ungas åsikter blir hörda och respekterade i högre grad. Jag vill utveckla forum för inflytande såsom ungdomsråd/ungdomsfullmäktige, lokala skolstyrelser med elevmajoritet, stödja elevråd samt kämpa för kommunalrösträtt vid 16 år.
 • Tillgänglighetsarbete
  Vill kämpa för att den lokala demokratin ska bli mer tillgänglig. Då Örebro är de dövas huvudstad i Sverige behöver vi ta ett större ansvar för att leva upp till förväntningarna på tillgänglighet. Jag skulle vilja fokusera särskilt på de teckenspråkiga invånarna och driva politik för att garantera dem inflytande i kommunen. Bland annat se till att KF mötena teckenspråkstolkas på plats och i webb-tv, utan föranmälning.
 • Grön omställning
  I Örebro måste den gröna omställningen fortsätta, vi får inte nöja oss. Jag vill jobba för att få bort ännu fler bilar från centrum och göra satsningar för att underlätta för de som går och cyklar. Jag vill vara med och ta fram innovativa sätt att få en hållbar stad där människor och inte bilar sätts i centrum. Jag vill vara med och driva igenom förändringar som Örebro till en Grönare stad.

Vilken är din främsta sysselsättning utanför politiken?
Studerar till teckenspråkstolk på Fellingsbro folkhögskola. Utöver det är jag ideellt aktiv i en rad idéburna organisationer såsom Rädda Barnen, Ungdom mot rasism mfl. Är tillsammans med Torun Richert språkrör för Grön Ungdom Örebro. (Är numera sammankallande i Grön Ungdom Örebros styrelse)

Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med till en kommunfullmäktigegrupp?
Har inte nödvändigtvis massa kunskaper eller erfarenheter kring hur politik drivs i praktiken men däremot har jag helt säkert ett värdefullt perspektiv som jag kan bidra med. Jag är en ganska ung person med en bakgrund i elevråds- och barnrättsrörelsen. Jag ser mig själv som en idealist som kämpar för ett grönare samhälle, där barns bästa sätts i centrum och där människor får påverka sin vardag.
Hur mycket (i % räknat) vore optimalt för dig att arbeta politiskt efter valet?
Jag vill vara med och driva den gröna omställningen och är beredd att jobba 100% som kommunalråd om jag får förtroendet. Även om jag inte är lika erfarenhet som andra möjliga kandidater då jag fortfarande har mycket att lära ser jag mig själv som ett säkert kort. Jag är villig att lägga min tid på att djupdyka för att lära mig det som krävs för attkunna representera en stor del av vår väljarbas.
Som fritidspolitiker i KF och i nämnd(er) tänker jag mig omkring 30% som rimligt och möjligtvis mer beroende på hur situationen ser ut inom politik och studier.

Behöver du kompetensutveckling inom något särskilt innan du tar på dig ett uppdrag?
Jag vill sätta mig in mer i KF och skulle vilja delta på beredningsmöten för att se och höra hur det kan se ut. Jag skulle vilja se en studiecirkel/kurser som fokuserar på framförande, skriva motioner och enskilda frågor etc.

Finns det några hinder som vi andra kan hjälpa till med (t.ex. funktions-)?
Jag är laktosintolerant, men inget jag ser som ett särskilt stort hinder.
Däremot är jag en vit, ung, man som ofta är särskilt prioriterad i samhället vilket jag ibland upplever som ett hinder att föreställa mig hur andras situation ser ut. Därför vill jag gärna se att människor runtomkring mig delar med sig av sina unika perspektiv:)

Något annat du vill berätta om dig själv?
Jag vill sätta mig in i politiken för att kunna representera vår yngre väljarbas. Jag är övertygad om att jag har det som krävs för att göra det på ett bra sätt. Jag vill nyansera politiken och visa vilken kraft vi gröna är och att unga också kan och får plats.

Ange gärna en kontaktuppgift ifall medlemmarna vill ställa någon fråga:

Mail: mail@niclaspersson.mp
niclas.persson@mp.se
Telefon: 073-8417263